REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Zawiadomienie o połączeniu spółek

2022-09-30 10:56
publikacja
2022-09-30 10:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
I_Zawiadomienie_akcjonariuszy_PCCRokita.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_Polaczenia_PCCRokita_PCCPU.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_Polaczenia_PCCRokita_PCCPU_zal1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_Polaczenia_PCCRokita_PCCPU_zal2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_Polaczenia_PCCRokita_PCCPU_zal3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_Polaczenia_PCCRokita_PCCPU_zal4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Zawiadomienie o połączeniu spółek
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. w związku z zamiarem połączenia spółek PCC Rokita S.A. („Spółka Przejmująca” „Emitent”) i spółką zależną Emitenta PCC PU Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), informuje o przyjęciu planu połączenia w dniu 29.09.2022 r. i wyrażeniu zgody na połączenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą PCC Rokita S.A.
Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Emitenta całego majątku Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 KSH, połączenie PCC Rokita S.A. i PCC PU Sp. z o.o. wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.

Plan połączenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie internetowej Emitenta oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie zgodnie z art. 504 § 1 KSH Zarząd Emitenta po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Załączniki
Plik Opis
I_Zawiadomienie akcjonariuszy_PCCRokita.pdfI_Zawiadomienie akcjonariuszy_PCCRokita.pdf I Zawiadomienie
Plan Połączenia_PCCRokita_PCCPU.pdfPlan Połączenia_PCCRokita_PCCPU.pdf Plan połączenia
Plan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal1.pdfPlan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal1.pdf Załącznik 1 Projekt uchwały NWZ PCC Rokita S.A.
Plan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal2.pdfPlan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal2.pdf Załącznik 2 Projekt uchwały NZW PCC PU Sp. z o.o.
Plan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal3.pdfPlan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal3.pdf Załącznik 3 Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej
Plan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal4.pdfPlan Połączenia_PCCRokita_PCCPU_zal4.pdf Załącznik 4 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
2022-09-30 Zbigniew Skorupa Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki