REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Opóźniona informacja poufna

2021-08-30 19:07
publikacja
2021-08-30 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Opóźniona informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC Rokita S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą udziału Spółki w negocjacjach z PKN Orlen S.A. wspólnie z PCC EXOL S.A. dotyczących dostaw tlenku etylenu po roku 2023 („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. otrzymał od PCC EXOL S.A. wniosek o przeprowadzenie przez PCC Rokita wspólnie z PCC EXOL S.A. analizy możliwości wspólnej partycypacji w odbiorach zwiększonych ilości (docelowo do 120.000 ton rocznie) tlenku etylenu od PKN Orlen S.A. po roku 2023 jak również możliwości wspólnego zagospodarowania takiej zwiększonej ilości tlenku etylenu w portfolio produktowym.

Mając na względzie dotychczasową współpracę Spółki i PCC EXOL S.A. w zakresie odbioru tlenku etylenu od PKN Orlen S.A., Zarząd Spółki, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produkcji i działalności, uznał, że koncepcja współpracy przedstawiona przez PCC EXOL S.A. wymaga szczegółowej i pogłębionej analizy.

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej dostaw tlenku etylenu po 2023 roku jest ustalenie zasad jego zagospodarowania, w tym zasad podziału pomiędzy PCC Rokita oraz PCC EXOL S.A. nakładów inwestycyjnych koniecznych do zwiększenia zdolności produkcyjnych, analizy chłonności rynku produktów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, oraz uzgodnienie w toku negocjacji satysfakcjonujących dla Spółki i PCC EXOL S.A. warunków współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd Spółki uzyskał w dniu 25 maja 2021 r. zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie ww. działań i wykonanie ww. analiz oraz przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień.”

Ponadto Spółka informuje, że ewentualna decyzja o podpisaniu przez PCC EXOL S.A. z PKN Orlen S.A. umowy dostawy tlenku etylenu będzie uzależniona od odpowiednich zgód korporacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2021-08-30 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki