REKLAMA

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2021-08-16 17:16
publikacja
2021-08-16 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_EXOL_-_SSF_06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30062021_SSF__PCC_EXOL_SA_Raport_z_przeglądu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_-_SF_06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30062021_JSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_Sprawozdanie_Zarzadu_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-08/GRODNO-SF-skonsolidowane-30.06.2021-korekta_202108161657121194.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 375 067 323 674 82 483 72 878
II. Zysk na działalności operacyjnej 30 327 32 050 6 669 7 216
III. Zysk przed opodatkowaniem 28 016 25 946 6 161 5 842
IV. Zysk netto 21 611 21 715 4 753 4 889
V. EBITDA 36 461 37 605 8 018 8 467
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (648) 2 440 (143) 549
VII. Całkowite dochody ogółem 20 963 24 155 4 610 5 439
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (355) 20 523 (78) 4 621
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 382) (29 670) (2 943) (6 681)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 608) 16 867 (6 951) 3 798
XI. Przepływy pieniężne netto (45 345) 7 720 (9 972) 1 738
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 815 172 650 172 815 172 650
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,13 0,13 0,03 0,03
XIV. Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 455 191 443 386 100 688 96 079
XVI. Aktywa obrotowe 187 685 198 234 41 516 42 956
XVII. Kapitał własny 290 140 298 391 64 179 64 660
XVIII. Kapitał akcyjny 172 815 172 650 38 227 37 412
XIX. Zobowiązania długoterminowe 136 374 195 581 30 166 42 381
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 216 362 147 648 47 859 31 994
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,68 1,73 0,37 0,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK PCC EXOL - SSF_06.2021.pdfGK PCC EXOL - SSF_06.2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2020
30062021_SSF_ PCC_EXOL_SA_Raport z przeglądu.pdf30062021_SSF_ PCC_EXOL_SA_Raport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PCC EXOL - SF_06.2021.pdfPCC EXOL - SF_06.2021.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2020
30062021_JSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.pdf30062021_JSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
PCC EXOL_Sprawozdanie_Zarzadu_1H2021.pdfPCC EXOL_Sprawozdanie_Zarzadu_1H2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2020
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2021.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2021.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2021.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2021.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-16 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2021-08-16 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki