REKLAMA
TYLKO U NAS

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2023-05-30 21:17
publikacja
2023-05-30 21:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_-_I_kwartal_2023r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 81 72 17 16
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -195 -129 -42 -28
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem -88 -210 -19 -45
IV. Zysk [strata] netto -88 -210 -19 -45
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -759 -2 098 -162 -452
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -25 0 -5
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -759 -2 123 -161 -457
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,01 -0,02 0,00 0,00
XI. 2023-03-31 2022-03-31 2023-03-31 2022-03-31
XII. Aktywa razem 10 202 10 252 2 182 2 203
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 672 1 541 358 331
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 15 3 3
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 351 223 75 48
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 8 530 8 710 1 824 1 872
XVII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 259 6 290
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,82 0,83 0,17 0,18
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone sprawozdanie_finansowe_-_I_kwartal_2023r.pdfSkrocone sprawozdanie_finansowe_-_I_kwartal_2023r.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r.
Informacja_dodatkowa_za_I_kwartal_2023.pdfInformacja_dodatkowa_za_I_kwartal_2023.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki