REKLAMA
BADANIE

PBS Finanse SA: Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-30 10:23
publikacja
2023-01-30 10:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PBS Finanse S.A. [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
- raport roczny za 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.
- raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 30 listopada 2023 r.
Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki