REKLAMA

PARP przekaże 43 firmom ponad 5,75 mln zł, w celu ułatwienia im dostępu do rynków GPW i NC

2018-01-22 14:14
publikacja
2018-01-22 14:14
fot. Krystian Maj / FORUM

PARP przekaże łącznie ponad 5,75 mln zł dla 43 firm, w celu ułatwienia im dostępu do rynku kapitałowego - podała PARP na stronie internetowej. Dofinasowanie dotyczy programu pt. "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock".

Projekt wybrane do dofinansowania przez PARP
Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Rekomendowana kwota dofinansowania (zł)
1 Apricot Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla Apricot Sp. z o.o.poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 97 100,00
2 Creepy Jar S. A. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy CREEPY JAR Spółka Akcyjna poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego 55 200,00
3 Instytut Biznesu Sp. z o.o. Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentacji do emisji nowej serii akcji na rynku NewConnect przez spółkę Instytut Biznesu Sp. z o.o. 97 500,00
4 EMARKET Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki EMARKET Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
5 CATAMARANS Sp. z o.o. Wprowadzenie przedsiębiorstwa Catamarans Sp. z o.o. na rynek NewConnect w celu pozyskania kapitału udziałowego na realizację innowacyjnych celów inwestycyjnych spółki 99 996,50
6 CLEVER INVESTMENT Sp. z o.o. Wprowadzenie przedsiębiorstwa Clever Investment Sp. z o.o. na rynek NewConnect w celu pozyskania kapitału udziałowego na realizację innowacyjnych celów inwestycyjnych spółki 99 996,50
7 BRAND NEW Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki BRAND NEW Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
8 ECO - INVESTMENT POLAND Sp. z o. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji ECO - INVESTMENT POLAND sp. z o.o. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect 97 755,00
9 LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie dokumentów potrzebnych do emisji akcji na rynku NewConnect 97 755,00
10 Quartic Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki na rynku NewConnect 44 800,00
11 Tonks Sp. z o. o. Przygotowanie Spółki Tonks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez autoryzowanego doradcę do emisji akcji na rynku New Connect w celu pozyskania kapitału na realizację innowacyjnych celów inwestycyjnych spółki 100 000,00
12 DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Emisja akcji Devoran S.A. w celu pozyskania kapitały od inwestorów na wdrożenie innowacji 98 752,50
13 BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA Podniesienie poziomu konkurencyjności i inniowacyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie kapitału zewnętrznego na sfinansowanie innowacyjnej inwestycji 98 752,50
14 CARDIO.LINK SPÓŁKA AKCYJNA Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy CARDIO.LINK S.A. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego 100 000,00
15 Fundusz Hipoteczny YANOK Sp. z o. Pozyskanie finansowania o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o.o. na rynku Catalyst 80 000,00
16 KSZO OSTROWIEC SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla KSZO OSTROWIEC S.A. poprzez wejście na rynek NewConnect 97 000,00
17 WIKTOR PYRZYK PLANTWEAR Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla firmy WIKTOR PYRZYK PLANTWEAR poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
18 Fabryka Konstrukcji Drewnianych Wprowadzenia przedsiębiorstwa Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA na rynek GPW poprzez działanie doradcze 641 900,00
19 SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Wprowadzenie przez SUNEX S.A. obligacji na rynek Catalyst 10 000,00
20 AURORIA Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki AURORIA Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
21 TEMPUS LEASING Sp. z o.o. Wprowadzenie przedsiębiorstwa Tempus Leasing Sp. 45 500,00
22 GENXONE Sp. z o.o. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GENXONE Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
23 CARPATHIA CAPITAL S.A. Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki CARPATHIA CAPITAL S.A. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie 99 000,00
24 WINNICO YACHTS Sp. z o.o. Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy WINNICO YACHTS Sp. z o.o. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego 35 400,00
25 BIOTREM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Wprowadzenie przedsiębiorstwa Biotrem Dystrybucja Sp. z o.o. na rynek NewConnect w celu pozyskania kapitału udziałowego na realizację innowacyjnych celów inwestycyjnych spółki 99 996,50
26 Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroma” Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych. Przygotowanie Spółki do pozyskania kapitału oraz wprowadzenia instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect 89 750,00
27 PMG CONCEPT Sp. z o.o. Wprowadzenie PMG Concept Sp. z o.o. na rynek NewConnect 97 755,00
28 XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect 97 755,00
29 PRALBIS Sp. z o.o. Opracowanie dokumentów dla PRALBIS Sp. z o.o. w celu wprowadzenia spółki na rynek NewConnect 97 755,00
30 MOFEMA Sp. z o.o. Pozyskanie finansowania dla spółki Mofema Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynek NewConnect 75 000,00
31 EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Excellence S.A. poprzez emisję akcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie 406 700,00
32 BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA Sp. z.o.o Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA sp. z o.o. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect 97 755,00
33 BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji BORUTA-ZACHEM S.A. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect 97 755,00
34 Doji Szymon Truskolaski Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego i wejście na rynek NewConnect 98 752,50
35 Icon Property Group Sp. z o.o. Emisja obligacji Icon Property Group sp. z o.o. 78 155,00
36 Parcel Technik SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji Parcel Technik S.A. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect 97 755,00
37 Kilińskiego Park Sp. z o.o. Emisja obligacji Kilińskiego Park Sp. z o.o. 78 155,00
38 Bioavlee Sp.z o.o. Wprowadzenie spółki z branży biotechnologicznej na rynek NewConnect 47 700,00
39 Rearden Technology SPÓŁKA AKCYJNA Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentacji do emisji nowej serii akcji na rynku NewConnect przez spółkę Rearden Technology S.A 97 500,00
40 Docs4you Sp. z o.o Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentacji do emisji nowej serii akcji na rynku NewConnect przez spółkę Docs4you Sp. z o.o 97 500,00
41 P.P.H.U. "ARKA - DRUK" Artur Bach Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla P.P.H.U. "ARKA - DRUK" Artur Bach poprzez wejście na rynek regulowany GPW 674 320,00
42 DG-NET Spółka Akcyjna Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla DG-NET S.A. poprzez wejście na rynek NewConnect 100 000,00
43 ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla ZORTRAX S.A. poprzez przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie na rynek regulowany GPW 634 000,00
Ogółem: 5 755 467,00

mbl/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Newconnect

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki