58,4000 zł
0,05% 0,0300 zł
Paged SA (PGD)

Nabycie obligacji Spółki serii V w celu umorzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-27
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
nabycie obligacji Spółki serii V w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Paged” Spółki Akcyjnej (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. doszło do nabycia przez Spółkę 21.000 obligacji na okaziciela serii V (dalej zwanych „Obligacjami Serii V”), o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 386/14 z 25 lipca 2014 r.
Przedmiotem nabycia były wszystkie Obligacje Serii V, których data wykupu to 13 sierpnia 2018 r. Obligacje znajdują się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu i posiadają numer ISIN PLPAGED00157 oraz symbol PGD000818. Do nabycia doszło w wyniku uzgodnienia warunków nabycia pomiędzy Emitentem a obligatariuszami i złożenia w dniu 27 grudnia 2017 r. odpowiednich zleceń kupna oraz sprzedaży. Cena transakcyjna została określona na poziomie 101,91% wartości bazowej Obligacji Serii V, co dało cenę jednostkową 1.039,41 zł za obligację oraz łączną cenę netto (bez prowizji biura maklerskiego) w wysokości 21.827.610,00 zł za wszystkie Obligacje Serii V. Łączne nakłady na nabycie Obligacji Serii V wyniosły 21.849.437,61 zł.
Spółka nabyła Obligacje Serii V w celu ich umorzenia, co nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu transakcji i dokonaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. (D+2) zapisów na rachunkach inwestycyjnych stron transakcji.
Podstawą nabycia Obligacji Serii V był art. 76 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Jak Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 27 lipca 2016 r. środki na nabycie Obligacji Serii V w większości pochodziły z kredytu, który został udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu spółce „Paged” Spółka akcyjna IP Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie („Kredytobiorca”) – Kredyt B w wysokości 21.600.000,00 zł, na podstawie umowy kredytowej z dnia 27 lipca 2016 r., Kredytobiorca zaś udzielił Spółce pożyczki celowej. Ponadto Emitent zapewnił środki własne na pokrycie kosztów nabycia Obligacji Serii V.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest §5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-27 Magdalena Bartoś Członek Zarządu
2017-12-27 Sebastian Kuciński Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.