REKLAMA

P.R.I. POL-AQUA S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

2013-12-06 18:47
publikacja
2013-12-06 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-06
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, iż powziął informację o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "Giełda") z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykluczenia z dniem 10 grudnia 2013 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. oznaczonych przez KDPW kodem ISIN "PLPAQUA00018".

Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje wszystkie akcje Spółki, tj. 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda w tym:
1) 10.493.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A
2) 5.506.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B
3) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii C
4) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
5) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
6) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Z dniem 10 grudnia 2013 r., zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz ww. decyzją Giełdy, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-06 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-12-06 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki