REKLAMA

Ostatnia "niegroszowa" spółka Czarneckiego z zyskiem. Getin coraz chudszy

2022-11-17 12:30, akt.2022-11-17 17:57
publikacja
2022-11-17 12:30
aktualizacja
2022-11-17 17:57

Notowany na warszawskiej giełdzie Getin Holding pokazał wynik za trzy kwartały 2022 r. To ponad 200 mln straty netto na poziomie skonsolidowanym. Jednak w ujęciu za ostatni kwartał spółka wyszła na plus. To ostatnia giełdowa spółka Leszka Czarneckiego, której akcje nie są handlowane za grosze.

Ostatnia "niegroszowa" spółka Czarneckiego z zyskiem. Getin coraz chudszy
Ostatnia "niegroszowa" spółka Czarneckiego z zyskiem. Getin coraz chudszy
fot. Krzysztof Skłodowski / / FORUM

Wraz z przymusową restrukturyzacją Getin Nobel Banku, którego akcje umorzono, na GPW ostały się tylko Getin Holding i Open Finance kontrolowane przez Leszka Czarneckiego. Z tym że wobec tej ostatniej sąd ogłosił upadłość, chociaż jeszcze w nieprawomocnym wyroku. Jej akcje wciąż są notowane na giełdzie, po 5 groszy za sztukę w czasie czwartkowej sesji. Z kolei Getin Holding pokazał kwartalne wyniki, a w nich zysk za III kwartał i ogromną stratę za okres od początku roku.

W efekcie kwartału zakończonego z zyskiem oraz informacji o powracaniu do akcji kredytowej dla segmentu detalicznego w ich biznesie na Ukrainie cena akcji Getinu rosła w czasie czwartkowej sesji ponad 1,2 proc. Na koniec, kurs jednak spadł 0,16 proc., ale i tak znajdował się na poziomie sprzed restrukturyzacji Getin Noble Banku, w której spółka miała 6,39 proc. udziału w akcjonariacie.

Na poziomie skonsolidowanego zysku netto przypisywanego akcjonariuszom jednostki dominującej, Grupa Getin Holdingu wypracowała 23,19 mln zł, wobec 32,24 mln zł zaraportowanych w analogicznym okresie rok temu. Jednak patrząc za okres pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku, w tej pozycji pojawia się strata na poziomie 200,86 mln zł. W 2021 r. strata spółki w tym okresie wynosiła 120,9 mln zł.

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartały 2022 roku

Na dzień decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wartość bilansowa posiadanego pakietu Getin Noble Banku wynosiła niespełna 12 mln zł.  W wyniku decyzji BFG umorzone akcje banku zostały wyksięgowane, skumulowana strata na wycenie ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny wynosi w księgach 370,9 mln zł. - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. w skład Grupy Kapitałowej oprócz Getin Holdingu wchodziły jeszcze Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą, ukraiński Idea Bank, prawnicza ukraińska spółka Gwarant Legal Support, faktoringowa spółka z Ukrainy New Finance Service, giełdowy MW Trade oraz białoruski Idea Finance. Dwie ostatnie zostały zbyte w tym okresie, trzecia, przedostania została sprzedana 11 października tego roku, już po dniu bilansowym.

Działalność Grupy Getin Holdingu w III kwartale 2022 r. sprowadzała się do segmentu usług bankowych w Ukrainie.

Sprzedaż produktów kredytowych w III kwartale 2022 r. wyniosła 438 mln UAH i była ponad trzykrotnie wyższa niż w II kwartale 2022 r. Łączna sprzedaż kredytów od początku roku wyniosła 1 210 mln UAH. Natomiast, zmniejszone wartości portfela kredytowego banku w okresie 9 miesięcy 2022 r. w porównaniu do okresu sprzed wojny są częściowo kompensowana wzrostem inwestycji Idea Banku  w papiery wartościowe, tj. lokowanie wolnych środków w certyfikaty depozytowe Narodowego Banku Ukrainy - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

W trakcie III kwartału w dniu 20.06.2022 r. Getin Holding sprzedał na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company ponad 705 tys. (7,46 proc. kapitału zakładowego) akcji TU Europa za cenę 70,4 mln zł. 

Akcjonariusze Getinu czekają na wypłatę przez spółkę po 1 zł za każdą akcję wskutek obniżenia kapitału zakładowego o 740,1 mln zł. Do inwestorów ma trafić blisko 190 mln zł z tej sumy, reszta trafi na kapitał zapasowy do obsługi ewentualnych przyszłych strat spółki.

„Obniżenie kapitału zakładowego spółki uchwalono w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego spółki kwoty 550 325 291,8 zł do kapitału zapasowego spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych przyszłych strat spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków spółki” – czytamy w raporcie.

Na koniec III kwartału 2022 spółka posiadała 338,7 mln zł płynnych aktywów, w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 162,7 mln zł i środki ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa w kwocie 176 mln zł - wynika z raportu. 

Po zmianach dotyczących przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku i umorzeniu jego akcji, w tym tych należących do Leszka Czarneckiego, zmienił się tez jego pośredni udział w akcjonariacie Getin Holdingu. Przez decyzją BFG Czarnecki kontrolował pośrednio i bezpośrednio 54,97 proc. akcji spółki, po restrukturyzacji ten udział spadł do 44,98 proc., ale wciąż pozostaje jej największym akcjonariuszem. Obecna wartość jego pakietu wg. giełdowej wyceny to ponad 110 mln zł.

W opinii zarządu Getin Holding posiada wystarczające środki finansowe i planowane wpływy, aby realizować swoje zobowiązania w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy. Spółka ma odpowiednią płynność finansową i jej działalność nie jest zagrożona - podsumowuje zarząd w raporcie. 

Michał Kubicki

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
newsman
a mnie dziwi ze zona tu a maz w miami na lezaku zwykle zona jest przy mezu a moze jest juz nowa zona a ta to tylko konkubina byla?
marianpazdzioch
Bardzo dziwi mnie dlaczego to jeszcze nie jest groszowa spólka.
arytea
A Noble Funds Toarzystwo Funduszy Inwestyyjnyh to nie Czarnekiego?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki