REKLAMA

Wyniki Orlenu zaskoczyły negatywnie. Przerwana seria i prognoza prezesa Obajtka pod znakiem zapytania

Michał Kubicki2023-08-24 07:10redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-24 07:10

Wyniki Orlenu zaskoczyły negatywnie i zakończyły trwającą od początku 2021 r. serię rosnących z kwartału na kwartał przychodów. Prognozy Daniela Obajtka o 400-500 miliardach złotych rocznych wpływów grupy, po pierwszym półroczu trzeba, póki co, schować do kieszeni.

Wyniki Orlenu zaskoczyły negatywnie. Przerwana seria i prognoza prezesa Obajtka pod znakiem zapytania
Wyniki Orlenu zaskoczyły negatywnie. Przerwana seria i prognoza prezesa Obajtka pod znakiem zapytania
fot. Adam Chelstowski / / FORUM

PKN Orlen w II kwartale 2023 r. wypracował przychody na poziomie 74,62 mld zł (-32 proc. kdk), zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 8,32 mld zł (-48 proc. kdk), natomiast zysk netto j.d. 4,54 mld zł (-50 proc. kdk). Eksperci sądzili, że przychody wyniosą 81,3 mld zł, EBITDA 9,38 mld zł, a zysk netto 4,3 mld zł. Tym samym Orlen przerwał passę rosnących kwartalnych wyników, która trwała od początku 2021 r.  

Wynik EBIDTA LIFO zamknął się na poziomie 8,7 mld zł i był niższy o 49,3 proc. kdk. Analitycy spodziewali się, że EBITDA LIFO wyniesie 9,54 mld zł. Ta miara zysku lepiej oddaje kondycję biznesu, ponieważ koryguje wynik o zdarzenia jednorazowe, ruchy na zapasach, odpisy aktywów czy jednorazowe zyski i straty, przez co sprawia, że jest bardziej miarodajna niż zysk netto.

Po pierwszym półroczu przychody wyniosły 184,89 mld zł, zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 17,77 mld zł, a zysk netto to 13,65 mld zł. Zysk EBITDA LIFO zamknął się na poziomie 25,85 mld zł. Oznacza to, że Orlen musiałby mieć kapitalne drugie półrocze, aby cały rok zamknąć przychodami przekraczającymi 400 mld zł, o których mówił prezes Obajtek na początku roku, snując nawet prognozę wpływów na poziomie pół biliona złotych.

Wyniki rok do roku nie są porównywalne, ponieważ w drugiej połowie 2022 r. Orlen zakończył proces fuzji z Lotosem i PGNiG, skokowo zwiększając skalę działalności i dopiero od IV kwartału ubiegłego zaczął konsolidować wyniki przejętych spółek.

Koncern obniżył w drugim kwartale 2023 roku zadłużenie o 24,2 mld zł rdr, a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie minus 0,25x. Jako największy płatnik podatków w Polsce Orlen w pierwszym półroczu tego roku wpłacił do budżetu już 36,5 mld zł - podała spółka. 

Wyniki segmentów

Patrząc na wyniki poszczególnych segmentów działalności Orlenu, zmiana na pozycji lidera z poprzedniego kwartału została potwierdzona wyraźną przewagą segmentu gaz, który wniósł najwięcej do wyniku EBITDA LIFO. W II kwartale także wypracował on najwyższy wynik EBITDA LIFO na poziomie 5,61 mld zł.

Segment rafineria, dodał 2,53 mld zł, a spadek wyniku o blisko 3 mld zł kdk był efektem ujemnego wpływu makro, w efekcie m.in. zmiany struktury przerabianej ropy, związanej z odejściem od rosyjskiego surowca, wykorzystania historycznych warstw zapasów, odpisów na zapasach oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy.

Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 90 proc. mocy, przerabiając 9,5 mt ropy. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 36 proc. rdr, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 67 proc., oleju napędowego o 23 proc., LPG o 51 proc., paliwa lotniczego JET o 44 proc. oraz COO o 10 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 48 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o 2 proc. i na Litwie o 10 proc.

Energetyka z wynikiem 555 mln zł zaliczyła spadek w efekcie ujemnego wpływu niższych wolumenów sprzedaży oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy. W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,4 TWh energii elektrycznej i 17,5 PJ ciepła.

Z kolei detal dodał 662 mln zł w efekcie ujemnego wpływu niższych marż paliwowych oraz wyższych kosztów funkcjonowania stacji paliw przy dodatnim wpływie wzrostu wolumenów sprzedaży, która w tym okresie wzrosła o 5 proc., w tym sprzedaż benzyny o 8 proc., LPG o 4 proc., a oleju napędowego o 3 proc. Sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 272 stacje rdr do 3157, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. 

Wydobycie było pod kreską z uwagi na wpływ makro, niższe wolumeny sprzedaży, wyższe koszty stałe i pracy oraz ujemny wpływ konsolidacji wyników Grupy Lotos i Grupy PGNiG. Istotny wpływ miały na niego także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad 60 proc. rdr oraz ropy o ponad 30 proc. rdr.

Na słaby wynik segmentu petrochemia ujemny wpływ miało otoczenie makro oraz niższe marże na olefinach, poliolefinach, nawozach, PCW i PTA. Wolumeny sprzedaży zaliczyły spadek o 16 proc. rdr. Dodatkowo wyższe były koszty stałe i koszty pracy a na dokładkę realizowane były w tym czasie planowane postoje remontowe instalacji. 

Marże w drugim kwartale

W poprzednim kwartale Orlen osiągnął gorszą marżę rafineryjną niż w pierwszym kwartale roku. Jednak po osiągnięciu w kwietniu (11,7 $/b) najniższej miesięcznej marży od marca 2022 r. (10,8 $/b), kolejne miesiące były coraz lepsze i w maju marża skoczyła do 12,5 $/b, a w czerwcu do 16,6 dol. na baryłce. Rosła także w trzecim kwartale, bo w lipcu wyniosła 17,9$/b.  Dyferencjał wyniósł w II kw. 1,8 $/b, wobec 5,1 $/b w I kw. i 12,3 $/b w II kw. ubiegłego roku.

Prognoza dalszego spadku marż

Orlen spodziewa się, że w 2023 roku nastąpi rok do roku spadek marż rafineryjnych do poziomu około 15 USD/bbl i dyferencjału do około 1-2 USD/bbl - poinformował koncern w prezentacji.

W ocenie Orlenu, silna pozycja benzyny na europejskich rynkach jest nadal wspierana przez silny popyt eksportowy (sezon letni w USA) i wzrost podróży wakacyjnych w Europie.

Oczekiwany spadek dyferencjału to efekt zmiany struktury przerabianych rop związanej z ograniczeniem przerobu REBCO w grupie Orlen. Spółka oczekuje w 2023 roku spadku cen ropy naftowej rok do roku do około 80 USD/bbl. Prognozy zostały obniżone ze względu na większe wolne moce produkcyjne OPEC, zmniejszoną premię za ryzyko, obawy o chińską gospodarkę, wyższe stopy procentowe i silny wzrost podaży poza OPEC+.

W samym trzecim kwartale 2023 roku spodziewany jest wzrost cen ropy w efekcie niskiej podaży. W 2023 roku Orlen oczekuje spadku marży petrochemicznej rdr w efekcie spadku popytu na produkty petrochemiczne na skutek spowolnienia gospodarczego oraz utrzymującej się inflacji.

"W 2023 roku oczekujemy spadku cen gazu rdr do poziomu około 200 PLN/MWh. Skokowo wzrósł wolumen eksportu LNG do Europy, przez co europejski rynek gazu stał się w większym stopniu rynkiem globalnym i jest obecnie bardziej uzależniony od zachowania się czynników zewnętrznych, w tym m.in. pogodowych" - napisano w prezentacji.

Orlen w 2023 roku oczekuje spadku cen energii elektrycznej rdr do poziomu około 500 PLN/MWh.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1190 EUR/t, wobec 1405 EUR/t w rok wcześniej i 1018 EUR/t w I kwartale. Średnia cena ropy Brent wyniosła w I kwartale 78,1 dol. za baryłkę, wobec 81,2 dol. kwartał wcześniej i 113,9 dol. w analogicznym kwartale rok temu.

Bankier.pl

Zachowanie kursu, rekomendacje

Na koniec sesji 23 sierpnia za akcję Orlenu trzeba było płacić podobnie jak na początku roku – 64,16 zł. Wówczas stopa zwrotu z ceny akcji była ujemna i wyniosła 0,7 proc. W międzyczasie od kursu została odcięta największa nominalna dywidenda w historii Orlenu, która trafi na konta akcjonariuszy 31 sierpnia.

W okresie od początku roku europejskie i amerykańskie spółki paliwowe z branży w większości notują gorsze stopy zwrotu ze swoich akcji (pamiętając, że w 2022 r. w czasie hossy na rynku ropy osiągały lub zbliżyły się do swoich historycznych maksimów, co nie udało się Orlenowi).

Bankier.pl

Akcje węgierskiego MOL-a zyskały w tym roku 6 proc., włoskiego Eni wzrosły o 2,5 proc., brytyjskich: Shella wzrosły o 0,1 proc., a BP spadły o 1,6 proc., francuskiego Total Energies zniżkowały o 5 proc., hiszpańskiego Repsola są pod kreską o ponad 9,6 proc., a austriackiego OMV o blisko 15 proc. Za Oceanem kurs Chevronu spadł o 8,5 proc., a ExxonMobil zyskał 0,6 proc.

Na rynkach ropy baryłka Brent kosztuje 83 dolary, a cena od początku roku spadła o 3,4 proc. Odmiana WTI jest wyceniana na 78,6 dolarów za baryłkę (od początku roku cena spadła o 2 proc.).

Orlen posiada obecnie 7 rekomendacji kupna, 4 „trzymaj” oraz 1 sprzedaj. Średnia cena z rekomendacji to 78,20 zł, co dawałoby 22% potencjalnego wzrostu – informują analitycy DM XTB. Jedną z rekomendacji jest ta wydana przez analityków DM BOŚ, którzy w raporcie z 3 lipca obniżyli wycenę akcji Orlenu w horyzoncie 12-miesięcznym do 95,5 zł ze 100 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Od publikacji poprzedniego raportu Orlen ogłosił m.in. zainteresowanie przejęciem ZA Puławy od Grupy Azoty, powtórzył akcję z wakacyjną „promocją” na polskich stacjach i zmienił nazwę, bo oficjalna to już nie PKN Orlen, a po prostu Orlen. Spółka poszła na zakupy do Austrii, by nabyć 266 tamtejszych stacji paliw działających pod marką Turmöl, a w Czechach, gdzie jest liderem rynku, prowadzi rebranding stacji Benzina na Orlen.  

Orlen to multienergetyczny koncern posiadający m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też 3,157 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa prowadzi również szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR, a wszystkie wydatki inwestycyjne Grupy do tego czasu mają wynieść 320 mld zł. Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów w Orlenie. Publikacja raportu finansowego za III kwartał jest zaplanowana na 9 listopada.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. tel.728 927 242

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (38)

dodaj komentarz
vacarius
Gdy po wyborach zrobi paliwo po 10zł to będzie miał co chce.
yypan
No i dobrze. Janusze będą w domu siedzieć.
tomek323
Autor tych wypocin powinien osobiście zgłosić się do Tworek...
inwestor.pl
Za niskie marże. Trzeba podnieść.
arytea
Nie ma co się dziwić, jak PIS wyprowadza zyski sponsorując sobie nimi kampanię wyborczą fundując przekupnemu elektoratowi kiełbasę wyborczą !
yypan
Niech sponsorują ile trzeba, żeby k*** i złodzieje nie wróciły do władzy.
bgiem
Hej Młody Junaku
Smutek zwalcz i strach
Przecież na tym piachu już za kilka lat
Przebiegnie być może
Jasna, długa, prosta
Szeroka jak morze Trasa Łazienkowska
bha
Żeby się tylko w końcu w tej detalicznej obecnej ogólnej wyskojej drożyżnie zbytnio z zyskami nie przeliczono!.
grzegorzkubik
Orlen zarobił w I półroczu 2023 - 13,6 mld PLN a za całych 8-letnich rządów PO-PSL zarobił łącznie tylko 7,8 mld PLN.
PO cholerę mi głosować na PO. Po to by zawrócił z tej drogi?
men24a
Wiem że tyle zarobił bo teraz napełnienie baku kosztuje mnie 500 zł a nie jak kiedyś 300

Powiązane: Połączenie PGNiG i Orlenu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki