Ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy. Większość nowych przepisów ma wejść w życie od 1 lipca br.

Podpisana nowela została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa. Rząd przyjął te propozycje na początku grudnia ub.r. Sejm uchwalił je 9 stycznia br. 6 lutego Senat wprowadził 22 poprawki do tych przepisów. W ubiegły czwartek wszystkie senackie poprawki przyjął Sejm.

Zmiana zakłada stworzenie w ramach sądów powszechnych odrębnych jednostek, które będą rozpatrywać sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewne kategorie spraw o ochronę dóbr osobistych.

Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą wyznaczone sądy: dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe. Obecnie uprawnione są do tego wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju. W wyznaczonych sądach orzekać mają sędziowie wyspecjalizowani w tematyce własności intelektualnej.

Jak głosiło uzasadnienie zmiany, "wstępnie planuje się utworzyć cztery wydziały w sądach okręgowych (Gdańsk, Poznań, Lublin i Warszawa) i dwa wydziały w sądach apelacyjnych (Poznań i Warszawa) właściwe do rozstrzygania spraw własności intelektualnej - co nastąpi na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy".

Przewidziano też, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników. Zdaniem resortu przyczyni się to do zwiększenia szybkości i sprawności tych postępowań.

Według resortu sprawiedliwości, zmiana jest odpowiedzią na liczne, formułowane od lat postulaty różnych podmiotów, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W opinii MS, rosnąca z roku na rok liczba spraw z zakresu własności intelektualnej, ich znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a także skomplikowanie pod względem prawnym wymagają, aby ich rozpatrywanie zostało powierzone wyspecjalizowanym jednostkom.

Autor: Mateusz Mikowski

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 siema123

Własności korporacyjnej znaczy się bo intelekt nie jest nieśmiertelny.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil