REKLAMA

OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry

2021-09-06 17:57
publikacja
2021-09-06 17:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę ramową, której przedmiotem jest wykonanie przez MTG na każdorazowe zlecenie Partnera gier oraz następnie przekazanie Partnerowi wszelkich praw do danej wykonanej gry. Poszczególne gry będą wykonywane przez MTG zgodnie z wymogami i wytycznymi Partnera, na podstawie zamówień przekazanych przez Partnera oraz zaakceptowanych przez MTG. Wynagrodzenie za realizację każdej z gier będzie ustalane na etapie zamówień na realizację poszczególnych gier. W zamian za wynagrodzenie, MTG przekaże Partnerowi wszelkie prawa autorskie do danej gry, w tym prawa do kodu źródłowego.
Odpowiedzialność MTG ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia faktycznie otrzymanego z tytułu wykonania danej gry. W każdym przypadku odpowiedzialność ograniczona jest do faktycznie poniesionych strat. Wyłączona została odpowiedzialność za utracone korzyści.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-06 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki