REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2020-03-25 18:18
publikacja
2020-03-25 18:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
OrionInvestmentJednostkoweSprawozdanieFinansowe2019rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu__Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ORION_INVESTMENT_SA_2019__jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_przez_GK_docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Roczny_Emitenta_Orion__jednostkowy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Roczny_GK_Emitenta_Orion_Investment__2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupa_Orion_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_2019_GKORIONINVESTMENT_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_2019_ORIONINVESTMENT_SA__(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Orion_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ORION_INVESTMENT_SA_2019__jednostkowe_mg.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 56 486 27 536 13 131 6 453
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 121 9 273 3 980 2 173
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 791 9 117 3 903 2 137
IV. Zysk (strata) netto 14 061 8 246 3 269 1 932
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 061 8 246 3 269 1 932
VI. Zysk na akcję PLN/EUR 1,30 0,76 0,30 0,18
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 731 2 087 -402 489
VIII. Aktywa 79 004 97 193 18 552 22 603
IX. Zobowiązania długoterminowe 11 175 15 449 2 624 3 593
X. Zobowiązania krótkoterminowe 17 362 40 948 4 077 9 523
XI. Kapitał własny 50 467 40 796 11 851 9 487
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 467 40 796 11 851 9 487
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XIII. Przychody ze sprzedaży 17 816 24 248 4 141 5 683
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 700 1 498 163 351
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 598 7 160 2 929 1 678
XVI. Zysk (strata) netto 10 831 7 707 2 518 1 806
XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 831 7 707 2 518 1 806
XVIII. Zysk na akcję PLN/EUR_ 1,00 0,71 0,23 0,17
XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 268 -691 62 -162
XX. Aktywa 88 144 84 405 20 698 19 629
XXI. Zobowiązania długoterminowe 23 133 5 467 5 432 1 271
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 090 34 978 3 074 8 134
XXIII. Kapitał własny 51 921 43 961 12 192 10 223


Dla pozycji I - VII oraz
XIII - XIX:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 -
31.12.2019 wynosił 4,3018 - średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,2669 Dla pozycji VIII - XII
oraz XX - XXIII:- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu
01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,2585 .;- średni kurs PLN /
EUR na koniec okresu 01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,3000Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OrionInvestmentJednostkoweSprawozdanieFinansowe2019rok.pdfOrionInvestmentJednostkoweSprawozdanieFinansowe2019rok.pdf OrionInvestmentJednostkoweSprawozdanieFinansowe2019rok
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu Sprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu Sprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu Sprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu_korporacyjnego przez GK docx.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu_korporacyjnego przez GK docx.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu_korporacyjnego przez GK docx
Raport Roczny Emitenta Orion jednostkowy 2019.pdfRaport Roczny Emitenta Orion jednostkowy 2019.pdf Raport Roczny Emitenta Orion jednostkowy 2019
Raport Roczny GK Emitenta Orion Investment 2019.pdfRaport Roczny GK Emitenta Orion Investment 2019.pdf Raport Roczny GK Emitenta Orion Investment 2019
Sprawozdanie finansowe Grupa Orion 2019.pdfSprawozdanie finansowe Grupa Orion 2019.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa Orion 2019
Sprawozdanie z badania 2019_GKORIONINVESTMENT SA .pdfSprawozdanie z badania 2019_GKORIONINVESTMENT SA .pdf Sprawozdanie z badania 2019_GKORIONINVESTMENT SA
Sprawozdanie z badania 2019_ORIONINVESTMENT SA (1).pdfSprawozdanie z badania 2019_ORIONINVESTMENT SA (1).pdf Sprawozdanie z badania 2019_ORIONINVESTMENT SA (1)
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe_mg.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe_mg.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ORION INVESTMENT SA 2019 jednostkowe_mg

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Marcin Gręda Wiceprezez Zarządu Marcin Gręda
2020-03-25 Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Agata Góra Główna Ksigowa Agata Góra
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki