7,2000 zł
2,13% 0,1500 zł
Orion Investment SA (ORN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Orion_skrocone_skonolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_GKORIONINVESTMENTSA30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Orion_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 15 833,99 12 384,40 3 692,63 2 921,19
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 485,12 4 623,99 1 279,18 1 090,69
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 328,21 4 508,38 1 242,59 1 063,42
IV. Zysk (strata) netto 4 027,53 4 324,83 939,26 1 020,13
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 027,53 4 324,83 939,26 1 020,13
VI. Zysk na akcję PLN/EUR 0,37 0,40 0,09 0,09
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 438,60 2 152,33 335,49 507,69
VIII. Aktywa * 98 237,16 97 193,17 23 103,75 22 603,06
IX. Zobowiązania długoterminowe * 10 989,57 15 449,35 2 584,56 3 592,87
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 47 706,36 40 948,29 11 219,75 9 522,86
XI. Kapitał własny * 39 541,23 40 795,53 9 299,44 9 487,33
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 39 541,23 40 795,53 9 299,44 9 487,33
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIII. Przychody ze sprzedaży 8 587,23 10 403,00 2 002,62 2 453,83
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -730,13 909,24 -170,27 214,47
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 661,99 3 325,65 854,01 784,45
XVI. Zysk (strata) netto 1 951,11 3 236,38 455,02 763,39
XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 951,11 3 236,38 455,02 763,39
XVIII. Zysk na akcję PLN/EUR_ 0,18 0,30 0,04 0,07
XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 302,27 -610,34 70,49 -143,96
XX. Aktywa * 84 888,39 84 405,18 19 964,34 19 629,11
XXI. Zobowiązania długoterminowe * 17 363,42 5 466,61 4 083,59 1 271,30
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe * 24 493,21 34 977,53 5 760,40 8 134,31
XXIII. Kapitał własny * 43 031,76 43 961,04 10 120,36 10 223,50


Dla pozycji I - VII oraz XIII - XIX:- średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2019 - 30.06.2019 wynosił 4,2880 - średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2018 - 30.06.2018 wynosił 4,2395. Dla pozycji VIII - XII oraz XX -
XXIII:- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu 01.01.2019 - 30.06.2019
wynosił 4,2520.;- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu na dzień
31.12.2018 wynosił 4,3000.

* dane bilansowe oraz dane bilansowe przeliczone na euro prezentowane są
na dzień 30.06.2019 roku oraz na dzień 31.12.2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Orion skrócone skonolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 final.pdfGK Orion skrócone skonolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 final.pdf GK Orion skrócone skonolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
Raport z przeglądu GKORIONINVESTMENTSA30062019.pdfRaport z przeglądu GKORIONINVESTMENTSA30062019.pdf Raport z przeglądu GKORIONINVESTMENTSA30062019
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Orion za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.