OPTEAM S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

2019-11-25 15:34
publikacja
2019-11-25 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki OPTeam S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.11.2019 r. otrzymał od spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Polskie ePłatności”) powiadomienie dotyczące transakcji nabycia spółki BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kamiennej 21, 31-403 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038732 („Billbird”). Treść powiadomienia zawiera informację, że w rezultacie spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółka Polskie ePłatności sfinalizowała w dniu 25.11.2019 r. transakcję nabycia spółki BillBird.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada w swoich aktywach finansowych 20,51 % udziału w kapitale zakładowym spółki Polskie ePłatności oraz 20,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Tomsz Ostrowski Prezes Zzarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki