REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Ustanowienie kuratora do reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym

2022-12-07 16:46
publikacja
2022-12-07 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-07
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Ustanowienie kuratora do reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 roku Sędzia-Komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił na podstawie art. 187 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawa upadłościowe dla Emitenta kuratora w osobie Łukasza Ragusa do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GUp/4/2022.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o ustanowionym kuratorze.

Pan Łukasz Ragus ukończył studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego, a następnie Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Prawo restrukturyzacyjne na Uczelni Łazarskiego. Pan Łukasz Ragus zajmuje się zagadnieniami bezpośrednio związanymi z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorców od 2006 roku. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 437 i od roku 2011 roku pełnił, bądź nadal pełni rozmaite funkcje w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym jako syndyk m.in. Aquilla sp. z o.o., Jobi- Polska sp. z o.o., Xylium sp. z o.o., Euroglas PL sp. z o.o., Immo- Invest sp. z o.o., Atut sp. z o.o.

Pan Łukasz Ragus od ponad dziesięciu lat świadczy doradztwo w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców oraz konsumentów.

Pan Łukasz Ragus nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Łukasz Ragus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki