REKLAMA

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 00:10
publikacja
2021-03-31 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oat_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oat_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 124 914,00 2 035,00 27 919,00 473,00
II. Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego 51 209,00 5 460,00 11 445,00 1 269,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 704,00 -4 827,00 16 473,00 -1 122,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 654,00 -4 166,00 16 462,00 -968,00
V. Suma całkowitych dochodów 64 275,00 -4 163,00 14 366,00 -968,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 435,00 -7 108,00 12 837,00 -1 652,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 579,00 -34 847,00 1 918,00 -8 101,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 20 448,00 24 131,00 4 570,00 5 610,00
IX. Liczba akcji w szt. 13 600 000,00 13 670 000,00 13 600 000,00 13 670 000,00
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł 4,73 0,00 1,00 0,00
Stan na
XI. Aktywa razem 153 500,00 85 687,00 33 262,00 20 122,00
XII. Zobowiązania razem 10 095,00 6 558,00 2 187,00 1 540,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 613,00 3 968,00 1 433,00 932,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe razem 3 482,00 2 590,00 754,00 608,00
XV. Kapitał własny 143 405,00 79 130,00 31 075,00 18 582,00
XVI. Kapitał zapasowy 89 434,00 89 434,00 19 380,00 21 001,00
XVII. Liczba akcji w szt. 13 600 000,00 13 670 000,00 13 600 000,00 13 670 000,00
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 10,54 5,79 2,28 1,36
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
- na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
- na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585

Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku:
- 2020 r.: 4,4742
- 2019 r.: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtmlOAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml List do Akcjonariuszy OAT
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xadesOAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades
oat_2020-12-31.zipoat_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OAT za rok 2020
oat_2020-12-31.zip.xadesoat_2020-12-31.zip.xades
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlOAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xadesOAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OAT
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki