REKLAMA

ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.

2021-06-21 15:30
publikacja
2021-06-21 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 37,6857% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

2.Pan Adam Żyła posiadający 3.130.000 (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 20,4599% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 15,5647% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

3.PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, posiadający 2.065.743 (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,5032% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 10,2724% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

4.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 9,8051% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4591% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

5.Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 8,0439% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-06-21 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-06-21 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki