NBP przewiduje: inflacja w górę, wzrost PKB w dół

2019-11-12 09:27
publikacja
2019-11-12 09:27

Przed nami wzrost inflacji przy jednoczesnym spadku dynamiki PKB. Taki obraz wyłania się z najnowszych projekcji Narodowego Banku Polskiego.

/ fot. Rafal Kuzma / FORUM

Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych (DAE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2019r. do IV kw. 2021 r. – punktem startowym projekcji jest III kw. 2019r. Projekcja została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 18 października 2019 r.

Inflacja: najpierw w górę, potem w celu

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2020 r. wyniesie: 2,3 proc. (2019 r.), 2,8 proc. (2020 r..) oraz 2,6 proc. (2021 r.) Inflacja bazowa ma zaś wynieść 1,9 proc. w 2019 r., 2,6 proc. w 2020 r. oraz 2,4 proc. w 2021 r. Oznacza to, że względem lipcowego raportu NBP podwyższył prognozy inflacji na ten rok (z 2 proc.) i obniżył na rok przyszły (z 2,9 proc.).

- W najbliższych miesiącach inflacja CPI wzrośnie, osiągając swój maksymalny poziom w I kw. 2020 r. W kierunku wyższej inflacji cen konsumenta, w szczególności inflacji bazowej, będzie oddziaływać podwyższona w horyzoncie projekcji dynamika kosztów pracy oraz utrzymująca się w najbliższych kwartałach relatywnie silna presja popytowa i wysoka dynamika cen żywności. Od początku 2020 r. spodziewany jest przy tym wzrost inflacji cen energii zgodnie z przyjętym w projekcji założeniem o zakończeniu okresu zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – czytamy w dokumencie.

Jak dodano, w dalszym horyzoncie inflacja obniży się, lecz do końca 2021 r. pozostanie w pobliżu 2,5 proc. czyli w okolicach celu inflacyjnego NBP.

PKB: wróci trójka z przodu

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2019 na poziomie 4,3 proc., w 2020 na poziomie 3,6 proc., w 2021 na poziomie 3,3 proc. Oznacza to obniżenie ścieżki wzrostu PKB z zakładanych w lipcu odpowiednio: 4,5 proc., 4 proc. i 3,5 proc. NBP podaje, że wpływ na to miał prawdopodobny, niższy odczyt PKB w III kw. br. oraz obniżenie prognozy krajowej aktywności gospodarczej w dalszym horyzoncie projekcji.

"Niższy popyt zagraniczny oraz podwyższona niepewność odnośnie do perspektyw handlu zagranicznego w największym stopniu przełożyły się na bieżącą i prognozowaną aktywność ekonomiczną przedsiębiorstw" - napisano w raporcie.

"W ostatnich miesiącach nastąpiło pogorszenie nastrojów firm sektora przemysłowego – w tym w działach zorientowanych na działalność eksportową – i budowlanego, odzwierciedlone m.in. w niższej produkcji tych sektorów. W bieżącej projekcji oczekuje się zatem zarówno niższej dynamiki inwestycji prywatnych, jak i wolniejszego wzrostu eksportu dóbr i usług. Wyższy od wcześniejszych oczekiwań wkład eksportu netto w bieżącym roku wynika przy tym z niższego niż zakładano wzrostu importu w II kw. br., będącego konsekwencją spowolnienia wzrostu popytu krajowego" - dodano.

Pogorszenie w finansach publicznych

"W całym 2019 r. można spodziewać się pogorszenia wyniku sektora finansów publicznych. W kierunku obniżenia tego wyniku oddziaływać będzie realizacja pakietu fiskalnego (łącznie 1,1 proc. PKB w 2019 r.), przedstawionego przez rząd w lutym 2019 r. Obok trzynastej emerytury elementami tego pakietu jest m.in. rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko oraz obniżenie podatku PIT29. Wynik sektora będzie także obniżany przez zmiany mające na celu przeciwdziałanie wzrostom cen energii elektrycznej dla jej odbiorców (0,4 proc. PKB)" - napisano.

NBP ocenia, że bieżąca sytuacja finansów publicznych pozostaje bardzo dobra. Według NBP w I półroczu 2019 r. sektor (w ujęciu ESA2010) odnotował nadwyżkę, która była większa niż w tym samym okresie 2018 roku i wyniosła 0,6 proc.

"Dobremu wynikowi sektora sprzyjały korzystne uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności wysoki wzrost funduszu płac, które przełożyły się na wysokie tempo wzrostu wpływów podatkowych oraz wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pozwoliło to zrekompensować wzrost wydatków związany z wypłatą tzw. trzynastej emerytury (ok. 0,5 proc. PKB)" - napisano.

Centralne ścieżki prognoz z listopadowej projekcji i porównanie do lipcowej
projekcja listopadowa I projekcja lipcowa
2019 2020 2021 I 2019 2020 2021
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 2,3 2,8 2,6 I 2 2,9 2,6
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 1,9 2,6 2,4 I 1,7 2,4 2,3
Ceny żywności (%, r/r) 4,9 3,5 2,6 I 3,8 3,3 2,7
Ceny energii (%, r/r) 0,3 2,8 3,5 I 0,5 4,1 3,3
PKB (%, r/r) 4,3 3,6 3,3 I 4,5 4 3,5
Popyt krajowy (%, r/r) 4,4 4 3,6 I 4,9 4,4 3,7
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 4,2 4,5 4,1 I 4,4 4,4 3,8
Spożycie publiczne (%, r/r) 5,1 4,2 3,7 I 5,4 4,4 3,4
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 7,1 4 1,9 I 8,6 4,8 2,6
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 0 0,4 -0,2 I 0,2 -0,3 -0,1
Eksport (%, r/r) 4,2 3,4 3,8 I 5,4 4,9 5
Import (%, r/r) 4,3 4,3 4,3 I 6,1 5,6 5,4
Wynagrodzenia (%, r/r) 7,1 7,2 6,7 I 7,2 7 6,4
Pracujący (%, r/r) 0,2 0,3 -0,2 I 0,1 0,1 0,1
Stopa bezrobocia (%) 3,6 3,8 4,1 I 3,7 3,6 3,6
NAWRU (%) 4 4,2 4,3 I 4,1 4 4
Stopa aktywności zawodowej (%) 56,3 56,3 56,4 I 56,4 56,5 56,5
Wydajność pracy (%, r/r) 4,6 3,9 3,6 I 4,7 3,9 3,5
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 2,6 3,4 3,2 I 2,5 3,1 2,9
Produkt potencjalny (%, r/r) 3,7 3,6 3,6 I 3,7 3,7 3,7
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 1,3 1,3 1 I 1,4 1,7 1,5
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,91 0,95 0,97 I 0,92 0,94 0,96
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,58 0,58 0,59 I 0,58 0,59 0,6
Inflacja za granicą (%, r/r) 1,8 1,9 1,7 I 1,8 1,8 1,8
PKB za granicą (%, r/r) 1,2 1,1 1,3 I 1,2 1,4 1,4
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 1,5 1,6 1,2 I 1,4 1,4 1,2
WIBOR 3M (%) 1,72 1,72 1,72 I 1,72 1,72 1,72

MZ/pap

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (29)

dodaj komentarz
cowabunga
do konik_garbusek : teraz urzędnicy nadgodziny wyrabiają więc ilość czerwonych łapek rośnie. No dalej kmity - minusować bo czternastki nie będzie !
konik_garbusek
to jest strasznie przykre, jakies głupie zabawy w trollowanie, komu to potrzebne. Ale widać komuś bardzo zależy.
zops odpowiada anty12
Inflacja była tylko hasłem propagandowym. Taka Djeza. ... ... ... Dobranocka z dreszczykiem dla amatorów mocnych wrażeń: SAMI TEGO CHCIELIŚCIE. Oto Wells publikuje drastyczne teksty TYLKO DLA DOROSŁYCH, w wieku nie tylko powyżej 18-tu lat lecz więcej ---> www.microsoftconversation21.xlx.pl
etre
Raczej spadek pkb w dół. Pleonazm?
eresan
Ktoś podniesie ceny o 10%, ktoś zwolni jednego pracownika a reszcie da 10% podwyżki, ktoś inny taką podwyżkę dostanie. A jedyni którzy naprawdę na inflacji stracą to madki żyjące z 500+ którego nie podniosą i emeryci których emerytury nie wzrosną. I tak, z opóźnieniem, ale nieuchronnie, na obecnych rządach najbardziej Ktoś podniesie ceny o 10%, ktoś zwolni jednego pracownika a reszcie da 10% podwyżki, ktoś inny taką podwyżkę dostanie. A jedyni którzy naprawdę na inflacji stracą to madki żyjące z 500+ którego nie podniosą i emeryci których emerytury nie wzrosną. I tak, z opóźnieniem, ale nieuchronnie, na obecnych rządach najbardziej stracą ich najwierniejsi wyborcy.

Kapitał w kruszcach i twardych walutach i czekamy na ujawnienie kłamstwa statystycznego. Będzie krajowa wyprzedaż mieszkań i nagroda dla tych, którzy ostatnie 4 lata najbardziej cierpieli :)
jes
Fajny wpis ale te "madki" są przednie :)
pan_stanislaw_bezdomny odpowiada jes
Jaki suweren taka władza, jaka władza taki suweren.
hatlik1
tu jeszcze wchodzi kasa którą przysyłają Polacy z zagranicy
siema123
Przyrost naturalny nadal ujemny, niech ktoś teraz spojrzy na finanse samorządów z ostatnich 5 lat. Większość miast zwiększyła swoje długi o 100%. Jest jeden słuszny kierunek w prawo i w dół. Dane są dostępne w bip wystarczy poszukać jest jedyne 940 pozycji.
Pytanie kiedy wykonamy ten ostatni krok.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki