Norweskie ulgi podatkowe dla Polaków

31 marca Skatteetaten, czyli norweski urząd skarbowy, zaczął rozsyłać wstępne rozliczenia podatkowe za 2015 rok. To podstawa do złożenia zeznania podatkowego i ubiegania się o ulgi podatkowe, które przysługują obcokrajowcom pracującym w Norwegii. Jest o co walczyć, bo Polakom pracującym w kraju fiordów przysługują liczne odliczenia, dzięki którym mogą uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron zwrotu podatku.

31 marca norweski urząd skarbowy zaczął rozsyłać wstępne rozliczenia podatkowe za 2015 rok
31 marca norweski urząd skarbowy zaczął rozsyłać wstępne rozliczenia podatkowe za 2015 rok (fot. Monika Kiszelewska / MultiNOR)

Szereg ulg, jakie przewiduje norweskie ustawodawstwo, umożliwia uzyskanie wysokich zwrotów podatkowych zarówno osobom samotnym, jak i tym posiadającym rodzinę. Z odliczeń podatkowych mogą skorzystać nie tylko podatnicy, którzy niedawno rozpoczęli pracę w Norwegii, ale także ci, którzy od wielu lat spełniają się zawodowo w tym kraju. Do najczęstszych i najkorzystniejszych ulg należą: zniżka 10%, status pendler, druga klasa podatkowa, ulgi dla rybaków, myśliwych czy marynarzy, a także odliczenia odsetek od kredytu.

Status pendler

Najbardziej korzystny, a zarazem najbardziej popularny wśród Polaków w Norwegii, jest status pendler. Odliczyć można przede wszystkim samodzielnie ponoszone koszty zakwaterowania i wyżywienia. Wnioskując o zwrot podatku można odliczyć także dojazdy do pracy oraz podróże do Polski. Wyróżnia się dwa rodzaje podatników w tym statusie: pendler do rodziny (familiependler) oraz pendler samotny (enslig pendler). W obydwu przypadkach należy być zameldowanym w Polsce i udokumentować określoną ilość podróży do kraju. Familiependler to odwiedzający swoją rodzinę (żonę, dzieci) przynajmniej trzy razy w roku. Konieczne jest potwierdzenie wspólnego adresu zamieszkania z rodziną w Polsce. Rzeczywiście wystarczy zaświadczenie o tym samym adresie zameldowania z jednym z członków rodziny, np. z żoną lub z dzieckiem do 21 roku życia. Enslig pendler natomiast nie podróżuje do rodziny, a do swojego domu czy mieszkania. Musi on przedstawić potwierdzenia, że przyjeżdżał do Polski nie rzadziej niż co trzy tygodnie.

Dodatkowo mieszkanie w Polsce oraz lokum w Norwegii muszą spełniać określone kryteria dotyczące powierzchni czy dostępu do wody i kanalizacji. Spośród samotnych pendlerów można wyodrębnić osoby w wieku poniżej 22 lat, dla których urząd skarbowy przygotował inne kryteria do spełnienia. Taki młody podatnik nie musi posiadać czy wynajmować nieruchomości w Polsce, do której podróżuje. Wystarczy, że udokumentuje podróże do rodziców, z którymi posiada wspólny meldunek. Wymagana częstotliwość podróży też jest mniejsza – minimum co sześć tygodni (nie co trzy, jak w przypadku samotnych pendlerów od 22 roku życia).

Druga klasa podatkowa

Wiele osób, które spełnia kryteria pendlera podróżującego do rodziny jednocześnie może także rozliczyć się w drugiej klasie podatkowej. Ta opcja pozawala na pomniejszenie kwoty podlegającej opodatkowaniu ze względu na niskie dochody współmałżonka. W praktyce ulga ta należy się osobom, których współmałżonek w 2015 roku nie przekroczył 44 751 koron (ok. 20 912 złotych) dochodu brutto. Dla uzyskania ulgi trzeba potwierdzić, że małżonkowie posiadali w 2015 roku wspólny adres zameldowania oraz, że są małżeństwem minimum od końca 2014 roku. To niezbyt wygórowane wymogi. Wielu Polaków pracujących w Norwegii podróżuje do żon i dzieci mieszkających w Polsce. Żony zajmujące się dziećmi nie pracują lub ich dochody nie przekraczają wskazanej kwoty. Dzięki temu podatnicy tacy po spełnieniu powyższych warunków mogą ubiegać się jednocześnie o ulgę drugiej klasy podatkowej, jak i statusu pendler.

W przypadku, kiedy obydwaj małżonkowie mieszkają w Norwegii, ewentualna druga klasa podatkowa powinna zostać automatycznie uwzględniona przez urząd. Warto jednak sprawdzić czy rzeczywiście tak się stało. Jeśli nie, to opłaca się wnioskować o przyznanie ulgi składając deklarację podatkową za 2015 rok.

Ulga 10 proc.

Osobom, które dopiero od dwóch lat pracują w Norwegii przysługuje z kolei ulga 10%. To standardowy odpis dla pracowników zagranicznych (standardfradrag for utenlandske arbeidstakere), często określany też zniżką 10%. Opcja ta przysługuje podatnikom, dla których rok 2015 był pierwszym bądź drugim rokiem pracy w Norwegii. Ulga przestaje obowiązywać od trzeciego roku podatkowego. Korzyść polega na pomniejszeniu podstawy podlegającej opodatkowaniu o 10% dochodu brutto. Maksymalna kwota odpisu za 2015 rok nie może przekroczyć 40 000 koron. Generalnie zniżka 10% przyznawana jest pracownikom zagranicznym nie posiadającym jeszcze statusu rezydenta podatkowego w Norwegii. Osoba taka to podatnik, który przebywa w Norwegii krócej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy lub poniżej 270 dni w okresie 36 miesięcy. Co bardzo istotne, ulga 10% nie jest automatycznie uwzględniana przez norweski urząd skarbowy we wstępnym rozliczeniu podatkowym (selvangivelse). Tym samym, aby się o nią ubiegać, należy samodzielnie umieścić ją w rozliczeniu podatkowym.

Odpis odsetek od kredytu

Norweskie prawo podatkowe przewiduje także możliwość odpisania odsetek kredytowych od podatku. Co ważne, mogą to być odsetki zarówno od kredytu w Polsce, jak i w Norwegii. Te dotyczące zobowiązania zaciągniętego w norweskiej instytucji finansowej powinny znaleźć się na rozliczeniu przygotowanym przez Skatteetaten. O odliczenie odsetek z polskiego banku należy wnioskować w zeznaniu. W przypadku polskiego kredytu warunkiem jest to, żeby przychody kredytobiorcy w minimum 90% procentach pochodziły z Norwegii. Co bardzo atrakcyjne, nie ma żadnych ograniczeń odnośnie rodzaju zobowiązania i celu, na jaki została wzięta pożyczka czy kredyt.

Ulgi dla pracujących na morzu

Rybacy i marynarze to specyficzna grupa podatników, która dzięki przysługującym jej ulgom może uzyskać znaczny zwrot podatkowy.

Specjalny odpis dla rybaków i myśliwych (særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk) pozwala na uwzględnienie w rozliczeniu odpisu, wynoszącego 30% uzyskanego dochodu brutto. Odliczyć można kwotę do wysokości 150 000 koron. Ulga należy się rybakom, którzy przepracowali na kutrze przynajmniej 130 dni w ciągu całego roku podatkowego.

Kolejną uprzywilejowaną grupą są marynarze, którzy bez względu na to od ilu lat pracują w Norwegii, mogą skorzystać z ulgi 10%. Dodatkowo specjalny odpis dla marynarzy (særskilt fradrag for sjøfolk) pozwala im odliczyć od podatku 30% osiągniętego dochodu brutto, do maksymalnej kwoty 80 000 koron.

Daty, o których trzeba pamiętać

Sezon rozliczeń podatkowych w Norwegii rozpoczął się w tym roku wyjątkowo późno, bo 31 marca 2016 roku (w zeszłym roku 19 marca). Na złożenie zeznania jest tylko miesiąc. Do 31 kwietnia można ubiegać się o zwrot podatku. Termin ten jest bezwzględny dla podatników składających zeznanie w formie papierowej. Użytkownicy elektronicznego systemu Altinn mogą wnioskować o wydłużenie terminu i rozliczyć się nawet 31 maja. Poniżej daty, o których warto pamiętać. 

31 marca 2016

– Skatteetaten rozsyła wstępne rozliczenia podatkowe (selvangivelse),

– rusza okres rozliczeń podatkowych,

30 kwietnia 2016

– ostateczny termin na złożenie zeznania w formie papierowej,

– ostateczny termin zgłoszenia chęci przedłużenia możliwości rozliczenia się (przez internet) do 31 maja 2016,

31 maja 2016

– ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Korekta podatkowa

Wielu Polaków dopiero z tego artykułu dowie się, z jakich ulg podatkowych mogli skorzystać w poprzednich latach. Nie wszystko stracone. Osoby, które we wcześniejszych okresach nie ubiegały się o przysługujące im ulgi, wciąż mogą odzyskać nadpłacony podatek. W tym celu należy złożyć korektę podatkową do urzędu skarbowego. Zgodnie z norweskim ustawodawstwem można odwoływać się od wyników rozliczenia podatkowego do 10 lat wstecz. Jeśli ulgi rzeczywiście przysługiwały i urząd je uzna, to można spodziewać spłaty całej należnej kwoty. Norweskie prawo podatkowe daje Polakom możliwość skorzystania z licznych odliczeń podatkowych, dzięki którym można uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron zwrotu. Warto zatem nie tylko zadbać o zeznanie za 2015 rok, ale przyjrzeć się także swoim rozliczeniom podatkowym za poprzednie okresy podatkowe.

Monika Kiszelewska
Doradca podatkowy MultiNOR

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 1 ~niepelnosprawny_org

tu norwegia czy polska?

! Odpowiedz
1 0 ~multinor

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać szczegółowe informacje nt. przysługujących mu ulg i odliczeń od podatku w Norwegii to zapraszamy do kontaktu. W jednym artykule nie da się zawszeć całej ustawy podatkowej.

Bezpłatna konsultacja
nr z Polski:+48 58 743 07 53
nr z Norwegii:+47 21 999 409
lub mailowo info@multinor.no
http://www.multinor.no/podatki

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~Edward_G

Osobiście nie polecam firmy, która nie do końca ma pojęcie o systemie podatkowym w Norwegii. W samym artykule podaje informacje, które są mylące, np. nt. odliczenia kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

! Odpowiedz
1 3 ~ryszard1518 odpowiada ~Edward_G

A ja rozliczam się z tą firmą już trzeci rok i wszystko dobrze zawsze było, podpowiadają jeszcze więcej odpisów niż w artykule, ale zawsze się ktoś niezadowolony znajdzie.

! Odpowiedz
0 0 ~Edward_G odpowiada ~ryszard1518

Twoje pieniądze, Twoja sprawa. Ja w każdym bądź razie nie polecam.

A z powodu wprowadzania czytelnika w błąd mam prawo być niezadowolony.

! Odpowiedz
1 4 ~adamek odpowiada ~Edward_G

Nie znam, nie korzystam, ale nie polecam. Typowo polskie podejście.

! Odpowiedz
1 0 ~Edward_G odpowiada ~adamek

Zdążyłem wystarczająco poznać.

! Odpowiedz
0 0 dominick1982

Takiego samego kalkulatora używam :P

! Odpowiedz
0 2 ~Tyu

Kwiecień zarówno w tym jak i w każdym innym roku ma 30 dni.

! Odpowiedz
0 3 ~Edward_G

W Norwegii odliczenia podatkowe są dla wszystkich takie same, nie ma żadnych wyjątków dla Polaków.

Status pendler wcale nie wymaga stałego zameldowania w Polsce. Każdy kto przebywa w Norwegii musi mieć adres pod którym mieszka. Jeżeli ktoś mieszka na stałe w Norwegii to każda praca wraz z mieszkaniem poza stałym miejscem zamieszkania ( norweskim miejscem zamieszkania ) pozwala na całkowite odliczenie kosztów zakwaterowania i dojazdów do pracy.

W artykule pominięto kilka istotnych odliczeń.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.