REKLAMA

Kończy się czas na wybranie zaległego urlopu. Możesz stracić dni wolne

2021-09-03 06:00, akt.2021-09-27 09:49
publikacja
2021-09-03 06:00
aktualizacja
2021-09-27 09:49
Kończy się czas na wybranie zaległego urlopu. Możesz stracić dni wolne
Kończy się czas na wybranie zaległego urlopu. Możesz stracić dni wolne
fot. A_stockphoto / / Shutterstock

Zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. można wybrać jeszcze przez kilka tygodni. Podpowiadamy, do kiedy trzeba z niego skorzystać oraz kto może dostać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni wolne.

Zbliża się ostateczny termin na wykorzystanie zaległego urlopu za 2020 r. Pracownicy mają jeszcze niecały miesiąc na zaplanowanie dni wolnych, których nie wykorzystali w ubiegłym roku. Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem, nie można się go zrzec lub przekazać innej osobie. Liczba jego dni uzależniona jest od długości stażu pracy:

  • 20 dni roboczych – dla pracownika zatrudnionego przez okres krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni roboczych – dla pracownika zatrudnionego przez okres co najmniej 10 lat,

Urlop wypoczynkowy co do zasady powinien zostać wykorzystany do 31 grudnia roku, w którym przysługuje. Jeżeli pracownik tego nie zrobi, staje się on urlopem zaległym. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy należy go wykorzystać do 30 września następnego roku.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Kodeks pracy reguluje także sytuację, w której pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie. W takim wypadku osoba zatrudniona ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zarówno za przysługujący niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jak i za urlop zaległy. Rekompensata powinna być wypłacona w dacie rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest pracownikom wyłącznie w sytuacji zakończenia trwania stosunku pracy lub wygaśnięcia umowy. Oznacza to, że osoba zatrudniona nie może wnioskować o wypłatę rekompensaty za dni wolne od pracy, natomiast pracodawca nie ma prawa, żeby zamienić urlop wypoczynkowy na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Ile wynosi ekwiwalent pieniężny za urlop?

Na wysokość rekompensaty składa się kilka czynników: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia pracownika oraz współczynnik ustalany dla każdego roku kalendarzowego w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz zaległy ustala się przy wykorzystaniu miesięcznej kwoty wynagrodzenia (części stałej i zmiennej). Sumę dzieli się przez współczynnik 21 (tyle wynosi on w 2021 r.), a następnie przez 8 (liczbę godzin w ciągu jednego dnia pracy). W ten sposób można obliczyć wysokość rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę pracy.

Warto pamiętać, że przy wyliczeniu ekwiwalentu nie są brane pod uwagę: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie postojowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, rentowe oraz inne odprawy pieniężne.

Zaległy urlop wypoczynkowy ulegnie przedawnieniu po 3 latach

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wybrać do 30 września kolejnego roku. Jeżeli pracownik nie skorzysta z dni wolnych do tego czasu, wciąż ma prawo do ich prawo przez okres 3 kolejnych lat. Termin przedawnienia zaczyna biec od 1 października. Przykładowo, jeżeli osoba zatrudniona na umowę o pracę nie wykorzystała urlopu za 2020 r. do września, to może to zrobić do 1 października 2024 roku. Po tej dacie urlop wypoczynkowy przepada, wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że takie sytuacje w praktyce są rzadko spotykane, ponieważ pracodawca może otrzymać karę z PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) jeżeli osoba zatrudniona nie wykorzysta zaległego urlopu w terminie do 30 września kolejnego roku. Wysokość grzywny może wynieść od 1000 zł do 30 tys. zł.

Ustawodawca przewidział także sytuacje wyjątkowe, w których pracownik może zmienić termin urlopu wypoczynkowego. W kodeksie pracy można znaleźć zapisy wskazujące zamknięty katalog zdarzeń:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • urlop macierzyński,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy ulegnie przedawnieniu, tzw. od 30 września roku kolejnego miną 3 lat, to pracownik traci możliwość otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. W praktyce oznacza to, że rekompensata zostanie wypłacona wyłącznie za tę część urlopu, która nie uległa przedawnieniu.

DF

257_D0m1
Źródło:
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (2)

dodaj komentarz
slawekqs
Wszystko ma paragraf a najlepiej do isc do sądu pracy i tam się dowie pracownik jakie ma prawa wobec pracodawcy a pracodawcą jest dobrze kryty wyrokami innych sądów to co na papierze to często bajki dla naiwinych
r4k
Urlopu nie można się zrzec, za to sam przepadnie.
Niezłe kuriozum.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki