2,3500 zł
-4,08% -0,1000 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_NTT_30_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 363 369 246 304 84 336 57 906
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 883 4 938 1 133 1 161
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 817 4 697 1 118 1 104
IV. Zysk (strata) netto 3 492 3 895 810 916
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 775 -4 364 -2 733 -1 026
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 3 859 -13 907
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 730 -2 500 1 562 -588
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 102 -3 005 -1 184 -706
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 597 712 13 665 927 13 624 014 13 667 751
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.26 0.29 0.06 0.07
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 206 486 180 326 47 212 41 936
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 783 2 454 636 571
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 442 44 608 15 649 10 374
XIV. Kapitał własny 135 261 133 264 30 927 30 992
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 19 000 19 326
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 594 229 13 662 337 13 619 479 13 662 337
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9.95 9.75 2.27 2.27
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 361 303 245 697 83 856 57 763
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 438 4 737 1 030 1 114
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 372 4 496 1 015 1 057
XXI. Zysk (strata) netto 3 176 3 694 737 868
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 229 -543 -1 678 -128
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 3 859 -13 907
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 730 -2 500 1 562 -588
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -556 816 -129 192
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 597 712 13 665 927 13 624 014 13 667 751
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.23 0.27 0.05 0.06
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXVIII. Aktywa razem 203 454 178 861 46 519 41 596
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 2 386 2 357 546 548
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 67 199 44 316 15 365 10 306
XXXI. Kapitał własny 133 869 132 188 30 608 30 741
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 19 000 19 326
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 594 229 13 662 337 13 619 479 13 662 337
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9.85 9.68 2.25 2.25


Wybrane
dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej
uwzględniają dane na dzień 31.12.2018 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej
i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2019 r.
oraz na 30.09.2018 r./31.12.2018 r. przeliczone na walutę w EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Srodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_30 09 2019.pdfSrodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_30 09 2019.pdf Raport kwartalny QSr_3 2019 (za III kwartał 2019 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2019-11-20 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2019-11-20 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.