REKLAMA

NORTH COAST: Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego

2019-12-11 15:36
publikacja
2019-12-11 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 11/2019, Zarząd North Coast S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w ww. raporcie, polegającego na wydaniu decyzji właściwych organów regulacyjnych. Emitent podaje przy tym, iż w ślad za informacją prasową Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku, Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z europejskim rozporządzeniem Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) przejęcie Nuova Castelli, spółki z siedzibą we Włoszech, przez Lactalis, spółkę z siedzibą we Francji.
Emitent nie posiada dalej idących informacji odnośnie warunków umowy, jak również informacji odnośnie terminów i sposobów jej wykonania. W przypadku uzyskania jakichkolwiek bliższych informacji Emitent niezwłocznie je przekaże do publicznej wiadomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki