REKLAMA

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2016 r.

2017-07-19 12:33
publikacja
2017-07-19 12:33
NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2016 r.
NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2016 r.
fot. Krystian Maj / / FORUM

Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu kontroli wykonania budżetu państwa i analizie poczynionych w jej toku ustaleń, oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2016 - poinformował w środę w Sejmie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

NIK stwierdziła także, że sprawozdanie z wykonanie budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. sporządzone przez Radę Ministrów przedstawia we wszystkich aspektach rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz w wyniku budżetu państwa i budżetu środków europejskich - podkreślił Kwiatkowski w czasie debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2016 r.

"Dane są wiarygodne, bo wynikają ze sprawozdań poszczególnych dysponentów budżetu państwa. Oceny te zostały sformułowane na podstawie wyników 327 kontroli w 307 jednostkach budżetowych. Łącznie kontrolą objęto wykonanie budżetów przez dysponentów 111 części budżetów państwa oraz planów finansowych 33 jednostek gospodarki pozabudżetowej" - mówił prezes NIK.

Budżet państwa i środków europejskich, podobnie jak plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową, mimo że ich realizacja przebiegała w makroekonomicznych warunkach mniej korzystnych niż przed rokiem i mniej korzystnych niż prognozowano.

PKB w Polsce w 2016 r. wzrósł realnie o 2,7 proc. Przyrost ten był o 1,1 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Głównym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy był popyt krajowy. Konsumpcji prywatnej sprzyjała poprawa dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w efekcie dobrej sytuacji na rynku pracy oraz realizacji programu rodzina 500 plus - ocenił NIK.

Według Izby, przyczyną obniżenia dynamiki popytu krajowego brutto był spadek inwestycji. Nakłady na inwestycje spadły o prawie o 8 proc. w stosunku do nakładów w 2015 r.

Komisja za kandydaturami do Kolegium NIK

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zaopiniowała w środę cztery kandydatury do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przedstawione przez prezesa Izby.

Pozytywne opinie dla marszałka Sejmu komisja wystawiła dr. hab. Piotrowi Stecowi, dr. Mariuszowi Piotrowskiemu, Tomaszowi Sobeckiemu i Markowi Zająkale.

Stec jest dziekanem wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym. Jako ekspert MSZ i MKDiN uczestniczył m.in. w pracach nad deklaracją UNESCO w sprawie dóbr kultury przemieszczonych w związku z II wojną światową.

Piotrowski, autor ponad 230 publikacji, w tym podręczników prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego, jest wykładowcą akademickim; zdał egzaminy sędziowski i radcowski.

Wykładowcą jest także absolwent KUL Tomasz Sobecki, wieloletni pracownik NIK, obecnie radca prezesa Izby i członek komisji rozstrzygającej zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych. Pracę w NIK rozpoczynał w delegaturze w Bydgoszczy, a dotychczas przeprowadził samodzielnie ponad 70 kontroli. Jest adwokatem i radcą prawnym.

Wieloletnim pracownikiem NIK jest też Marek Zająkała, zatrudniony w niej od 1992 r., w latach 2007-11 był wiceprezesem Izby. W latach 2005-07 był wiceministrem obrony, a od 1991 do 1992 kierował jednym z departamentów BBN. Z wykształcenia polonista był współzałożycielem NZS, współorganizował strajki na uczelniach; po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Kolportował ulotki, redagował podziemne wydawnictwa.

Kolegium NIK jest organem realizującym zasadę kolegialności NIK. Do jego kompetencji należą zatwierdzanie i uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. Zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium wydaje też opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów, a także wnioski dotyczące rozpatrzenia przez Sejm problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne.

W skład Kolegium wchodzą prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Zgodnie z ustawą jest to siedmiu przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych i siedmiu dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców prezesa Izby, spośród których prezes wyznacza sekretarza. Kadencja członka kolegium NIK trwa trzy lata.

awy/ skr/ amac/ brw/ bos/

Źródło:PAP
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budżet 2016

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki