REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH

2020-10-05 10:56
publikacja
2020-10-05 10:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Nextbike GmbH aneksu (dalej: „Aneks”) do porozumienia dodatkowego z dnia 30 lipca 2020 r. do umów licencyjnych.

Zgodnie z Aneksem strony potwierdziły, że Spółka dokonała płatności opłat licencyjnych za okres od 2 czerwca do 30 września 2020 r.

Na mocy zawartego Aneksu strony ustaliły m. in. zasady płatności opłat licencyjnych za miesiąc październik 2020 r. Zgodnie z Aneksem płatność opłat licencyjnych należnych na podstawie umów licencyjnych zawartych z Emitentem za miesiąc październik 2020 r. nastąpi w dniu 30 października 2020 r. Ponadto Nextbike GmbH zobowiązał się, że od dnia podpisania Aneksu do dnia 30 października 2020 r. nie podejmie żadnych czynności zmierzających do rozwiązania umów licencyjnych z wyłączeniem sytuacji rozwiązania przez którykolwiek z banków zawartej pomiędzy Emitentem, NB Poznań sp. z o.o., NB Serwis II sp. z o.o. a Alior Bank S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim umowy Standstill, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 23/2020 oraz nr 31/2020, w okresie od dnia podpisania Aneksu do dnia 30 października 2020 r.
Aneks przewiduje, że strony podejmą negocjacje w celu ustalenia zaktualizowanych zasad współpracy i udzielania licencji od dnia 1 listopada 2020 r. W przypadku braku ustalenia zaktualizowanych zasad współpracy i zasad udzielania licencji od dnia 1 listopada 2020 r., Spółce i Nextbike GmbH przysługiwało będzie prawo do rozwiązania umów licencyjnych z dniem 31 grudnia 2020 r., z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz
2020-10-05 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki