NETWISE S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020-02-20 14:56
publikacja
2020-02-20 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Netwise S.A. informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania Projektu: „Rozwój marki NETWISE na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie Promocji Branży IT/ICT”, w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.03.03-14-0171/19-00.

Całkowity koszt realizacji projektu Emitenta wynosi 545 300,00 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania to 408 975,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki