REKLAMA

NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

2021-03-08 21:21
publikacja
2021-03-08 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_TiVi_Foundation_o_posrednim_nabyciu_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymała od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation") zawiadomienie, na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 i art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o: (i) pośrednim nabyciu przez TiVi Foundation 84.868 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie (dalej „Wezwanie”), przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, która jest podmiotem zależnym TiVi Foundation; (ii) zmianie, w związku z ww. pośrednim nabyciem akcji Spółki w Wezwaniu, udziału przysługującego TiVi Foundation pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 0,0253%; oraz (iii) osiągnięciu przez TiVi Foundation, w związku z ww. pośrednim nabyciem akcji Spółki, pośrednio ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżąćego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie TiVi Foundation o pośrednim nabyciu akcji.pdfZawiadomienie TiVi Foundation o pośrednim nabyciu akcji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-08 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-03-08 Tomasz Dakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki