REKLAMA
RPP

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 07:41
publikacja
2022-11-29 07:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_NanoGroup_3Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 35 264 67 781 7 547 14 899
II. Zysk (Starta) operacyjny (1 749 516) (1 046 528) (374 412) (230 031)
III. Zysk (Strata) przed opodatkowaniem (1 749 586) (946 908) (374 427) (208 135)
IV. Zysk (Strata) netto (1 749 586) (946 908) (374 427) (208 135)
V. Całkowite dochody (straty) ogółem (1 749 586) (946 908) (374 427) (208 135)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 156 274) (4 473 572) (247 453) (983 311)
VII. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 740 (16 368) 158 (3 598)
VIII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej (394 030) 0 (84 326) 0
IX. Przepływy pieniezne netto razem (1 549 565) (4 489 940) (331 621) (986 908)
X. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w zł /Euro) 0,10 0,06 0,02 0,01
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł / Euro) 0,10 0,06 0,02 0,01
XII. Aktywa razem 34 351 971 40 562 986 7 054 082 8 755 420
XIII. Kapitał własny razem 33 996 186 40 420 715 6 981 023 8 724 711
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span charset="utf-8" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBPkurs</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 30.09.2021 - 1 Euro - 4,5495 plnkurs na dzień</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.09.2022
- 1 Euro- 4,6329 plnPozycje dotyczące rachunku zysków</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
strat oraz rachunków przepływówkurs za 9 miesięcy</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2020r.
1 Euro - 4,6727 plnkurs za 9 miesięcy 2021r. 1 Euro - 4,8698</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pln</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_NanoGroup_3Q.pdfRaport_NanoGroup_3Q.pdf Raport za 3 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-11-29 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Stefan Bogusławski
2022-11-29 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki