REKLAMA
RPP

NANOGROUP S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii I

2022-11-24 14:05
publikacja
2022-11-24 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent”) informuje o uchwale Nr 1077/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) z dnia 23 listopada 2022 r., na mocy której GPW postanowiła:
1) wprowadzić z dniem 28 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki (“PDA Serii I”), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) najpóźniej w dniu 28 listopada 2022 r. rejestracji PDA Serii I i oznaczenia ich kodem “PLNNGRP00060”;
2) notować PDA Serii I w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “NANOGROUP-PDA” i oznaczeniem “NNGA”.
KDPW w dniu 23 listopada 2022 r. wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację PDA Serii I, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
PDA Serii I powstały na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-11-24 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Stefan Bogusławski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki