MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.

2019-10-31 14:53
publikacja
2019-10-31 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2019 roku uchwałą nr 5/2019 postanowiło przeznaczyć kwotę 171 111,08 zł. (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych 8/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,07 zł (siedem groszy) za akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 26 listopad 2019r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 6 grudnia 2019r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Marcin Katański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki