REKLAMA

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2021-06-21 13:34
publikacja
2021-06-21 13:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nowej XI kadencji następujące osoby:

Carlos Enrique Resino Ruiz – Członek Zarządu ds. Finansowych Mostostalu Warszawa S.A.
ur. 1963, w 1985 ukończył Uniwersytet Complutense w Madrycie uzyskując tytuł magistra Ekonomii
i Zarządzania. W roku 2000 ukończył IESE Business School Universytetu Navarra, zaś w roku 2009 Escuela
de Organización Industrial (Podyplomowa Szkoła Przygotowania Inżynierskiego). W latach 1993 – 1995 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona na projekcie Impregilo – Torno – Al. Wahda Power w Maroku.
W latach 1995 – 1997 był Regionalnym Dyrektorem Finansowym Acciona w Maroku. W latach 2000 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Obszarze Centrum i Obszarze Budownictwa Inżynierskiego w Acciona Infraestructuras. Od maja 2010 do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Acciona Ingeniería SA. W latach 2013 - 2016 był związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcje: Dyrektora ds. Kontrolingu, Członka Zarządu ds. Finansowych, a także pełnił funkcje w spółkach z Grupy Kapitałowej: Członka Zarządu Mostostal Power Development oraz członka rad nadzorczych
w AMK Kraków SA, Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowalne SA.
W latach 2016 - 2020 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona Infraestructuras Middle East, gdzie zarządzał finansami Acciona na Bliskim Wschodzie uczestnicząc w kluczowych projektach realizowanych przez Acciona Construcción (Dubai Metro 2020), Acciona Industrial (Instalacja fotowoltaiczna Dewa III 800 MW - Dubaj) i Acciona Agua (zakład odsalania wody SWRO Jebel Ali w Dubaju, zakłady odsalania wody SWRO
Al Khobar I, II i Shuqaiq w Arabii Saudyjskiej, zakład odsalania wody UHP SWRO Umm Al Houl w Katarze).
Decyzją Rady Nadzorczej, z dniem 1 sierpnia 2020 r. został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa S.A.
Pełni również funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A.

Jorge Calabuig Ferre - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Mostostalu Warszawa S.A.
ur. w 1978 roku. W 2003 roku ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 roku obronił inżynierską pracę magisterską
na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech, a w 2020 roku ukończył studia MBA w EOI Escuela de Organización Industrial (Szkoła Biznesu) w Madrycie. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 roku. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark – Jazowa. W latach 2008-2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014 roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa S.A. Jako Dyrektor
ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarządzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki – budowie bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.
W dniu 5 maja 2017 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A.
Pełni również funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A.

Jarosław Reszka – Główny Księgowy Mostostalu Warszawa S.A.
ur. 1970 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku związany z Mostostalem Warszawa S.A., gdzie zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz jest prokurentem. Pracuje także jako Główny Księgowy w Accionie Construccion S.A. Oddział w Polsce oraz Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A.

Hanna Strykowska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa
i Administracji , kierunku prawo. Aplikację radcowską odbyła w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
i zakończyła ją egzaminem radcowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Od 2010 r. jest radcą prawnym, członkiem Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Polskie i Europejskie Prawo Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała również na City University of London w zakresie prawa międzynarodowego i praw człowieka. W latach 2002 – 2005 rozpoczęła pracę jako prawnik w kancelarii Siwek Gaczyński Spółka Partnerska Kancelaria Prawnicza Radcowsko-Adwokacka w Warszawie. Od 2005 r. jest związana z międzynarodową kancelarią White&Case M. Studniarek Kancelaria Prawna sp. k. W Warszawie w departamencie fuzji i przejęć. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z problematyką transakcji sprzedaży udziałów, akcji oraz majątku podmiotów gospodarczych oraz szerokiego zakresu kwestii prawnych związanych ze strukturą transakcyjną. Od 2016 r. była ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynowała Sekcję ds. Instrumentów Finansowych i Prawa Nowych Technologii. Doradzała przedstawicielom NCBR między innymi w zakresie ich funkcji i obowiązków związanych z członkostwem w komitetach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych typu venture capital inwestujących
w innowacyjne projekty technologiczne. Od marca 2021 r pełni funkcję Dyrektora Działu Funduszy Kapitałowych w NCBiR realizujących program Bridge Alfa, (tj. funduszy inwestycyjnych typu venture capital) mającego na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Opiniuje i doradza m.in. przy tworzeniu projektów legislacyjnych z obszaru regulującego wspieranie polskiej gospodarki innowacyjnej w szczególności z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz prawa nowych technologii.

Piotr Sabat – - Prawnik i Ekonomista, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektor ds. Prawnych w FM Logistic, wykładowca akademicki na studiach MBA i LL.M. w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz na studiach MBA w Akademii Sztuki Wojennej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Rady Nadzorczej XI kadencji Spółki Mostostal Płock S.A. złożyli oświadczenia, o nie zajmowaniu się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Mostostal Płock S.A. ani też nie uczestniczyli i nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej. Nie uczestniczą też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu.
Jednocześnie oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpi na jej pierwszym posiedzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-06-21 Robert Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki