REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: Podpisanie listu intencyjnego

2021-04-22 17:23
publikacja
2021-04-22 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia „Covid Detector”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia „Covid Detector” na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia „Covid Detector” jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.
List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż zawarcie listu intencyjnego nie stanowi ani nie gwarantuje uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia „Covid Detector” ani jego dopuszczenia do obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki