REKLAMA

MILTON ESSEX S.A.: : Przyjęcie strategii komercjalizacji Systemu SkinSENS

2023-09-11 12:50
publikacja
2023-09-11 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Strategia_Spólki_na_lata_2024-2026.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
MILTON ESSEX S.A.
Temat
: Przyjęcie strategii komercjalizacji Systemu SkinSENS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w Spółce przyjęta została „Strategia komercjalizacji Palety Produktowej Med-Tech System SkinSENS™ na lata 2024-2026” (dalej: „Strategia”). Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Kluczowymi celami Strategii są:
- rozpoczęcie komercjalizacji i osiągnięcie stabilnych przychodów od 2024 roku,
- uzyskanie gotowości operacyjnej systemu informatycznego dla urządzeń serii SkinSENS™ - Allergoscope™,
- wyjście na rynki zagraniczne UE/OECD począwszy już od 2-go roku komercjalizacji systemu SkinSENS ™
- pozyskanie partnera z branży FARMA w celu rozbudowy systemu diagnostycznego obejmującego wskazania dla testów in vivo i in vitro oraz immunoterapii odczulających i terapii biologicznych alergii/astmy (w tym oceny nadwrażliwości na terapie biologiczne).

Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w odniesieniu do Systemu SkinSENS w kolejnych latach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Załączniki
Plik Opis
Strategia Spółki na lata 2024-2026.pdfStrategia Spółki na lata 2024-2026.pdf Strategia komercjalizacji Palety Produktowej Med-Tech System SkinSENS(tm) na lata 2024-26

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Iwona Kaczyńska-Stępień Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki