REKLAMA

MEDIATEL: wyniki finansowe

2018-11-05 16:20
publikacja
2018-11-05 16:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Mediatel_sprawozdanie_finansowe__2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Mediatel_sprawozdanie_z_dzialalnosci__2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mediatel_SA_List_do_akcjonariuszy__raport_roczny_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 26 036 28 483 6 134 6 510
II. Zysk brutto na sprzedaży - 2 683 813 - 632 186
III. Zysk z działalności operacyjnej - 8 983 - 62 145 - 2 116 - 14 203
IV. EBITDA 5 614 - 48 793 1 323 - 11 151
V. Zysk przed opodatkowaniem - 19 064 - 70 968 - 4 491 - 16 219
VI. Zysk netto - 16 270 - 65 114 - 3 833 - 14 881
VII. Średnioważona ilość akcji (w szt.) 130 848 646 130 848 646 130 848 646 130 848 646
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - 0,12 - 0,50 - 0,03 - 0,11
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 805 16 605 2 545 3 795
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 8 339 - 2 403 - 1 965 - 549
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 128 - 1 594 - 266 - 364
XII. Przepływy pieniężne netto razem 1 336 12 609 315 2 882
XIII. 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
XIV. Aktywa obrotowe 23 268 26 880 5 579 6 076
XV. Aktywa trwałe 292 226 303 481 70 063 68 599
XVI. Aktywa razem 315 599 332 886 75 667 75 245
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 210 537 200 864 50 478 45 403
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 22 524 33 215 5 400 7 508
XIX. Zobowiązania razem 233 061 234 079 55 878 52 911
XX. Kapitał własny 82 538 98 809 19 789 49 287


Do wyceny bilansowej oraz przeliczeń transakcji w walucie EUR za
rok 2017 i 2016 przyjęto następujące kursy:


·    
przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz
przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,3756 PLN/EUR,


·    
przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz
przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,1848
PLN/EUR,


·    
przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31
grudnia 2016 roku według kursu 4,4240 PLN/EUR,


·    
przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31
grudnia 2015 roku według kursu 4,2615  PLN/EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Mediatel_sprawozdanie finansowe_ 2017.pdfGK Mediatel_sprawozdanie finansowe_ 2017.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok
GK Mediatel_sprawozdanie z działalności_ 2017.pdfGK Mediatel_sprawozdanie z działalności_ 2017.pdf sprawozdanie z działalności za 2017 rok
Mediatel SA List do akcjonariuszy_ raport roczny 2017.pdfMediatel SA List do akcjonariuszy_ raport roczny 2017.pdf list do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki