3,9400 zł
-1,01% -0,0400 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MVP_S.A._Raport_finansowy_Q3_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Aktywa 1224651 971566 280010 225946
II. Aktywa trwałe 277437 228281 63434 53089
III. Aktywa obrotowe 943504 724580 215727 168507
IV. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3710 18705 848 4350
V. Pasywa 1224651 971566 280010 225946
VI. Kapitał własny 458721 413338 104884 96125
VII. Zobowiązania długoterminowe 335100 282041 76619 65591
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 430830 276187 98507 64230
IX. Przychody netto ze sprzedaży 119477 178937 27730 42068
X. Koszt własny sprzedaży (88615) (135069) (20567) (31755)
XI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30862 43868 7163 10313
XII. Koszty sprzedaży (5969) (6557) (1385) (1542)
XIII. Koszty ogólnego zarządu (21885) (17861) (5079) (4199)
XIV. Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 46406 13548 10771 3185
XV. Pozostałe przychody operacyjne 6404 4282 1486 1007
XVI. Pozostałe koszty operacyjne (3658) (2300) (849) (541)
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52160 34980 12106 8224
XVIII. Przychody finansowe 6164 9793 1431 2302
XIX. Koszty finansowe (2872) (1417) (667) (333)
XX. Podatek dochodowy (10069) (6382) (2337) (1500)
XXI. Zysk netto za rok obrotowy 45383 36974 10533 8693


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 30
września 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.IX - XXI:
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy
od 1 stycznia do 30 września 2019 r. oraz od 1 stycznia do 30 września
2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MVP S.A. Raport finansowy Q3 2019 final.pdfMVP S.A. Raport finansowy Q3 2019 final.pdf Raport kwartalny Marvipol Development S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi, wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.