64,4000 zł
0,31% 0,2000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_skonsolidowany_GK_Mangata_Holding_30.09.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane Grupy Kapitałowej
I. Przychody ze sprzedaży 541 001 464 634 127 190 109 155
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 556 47 384 13 061 11 132
III. Zysk (strata) brutto 54 241 43 528 12 752 10 226
IV. Zysk (strata) netto 44 406 35 434 10 440 8 324
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 694 25 035 8 627 5 881
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 791 -36 245 -6 299 -8 515
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 654 5 307 -8 617 1 247
VIII. Przepływy pieniężne netto -26 346 -6 018 -6 194 -1 414
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,42 5,21 1,51 1,22
X. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 717 508 693 396 167 980 166 246
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 324 247 275 275 75 911 65 999
XIII. Zobowiązania długoterminowe 135 729 114 233 31 776 27 388
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 188 518 161 042 44 135 38 611
XV. Kapitał własny 393 261 418 121 92 068 100 247
XVI. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 313 320
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 58,90 62,62 13,79 15,01
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854 - -
Dane Jednostki dominującej
XIX. Przychody ze sprzedaży 8 455 7 820 1 988 1 837
XX. Zysk z działalności operacyjnej 3 145 7 783 739 1 828
XXI. Zysk brutto 92 737 40 087 21 803 9 418
XXII. Zysk netto 92 916 39 568 21 845 9 296
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 187 4 364 44 1 025
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 59 800 26 914 14 059 6 323
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 770 -27 505 -14 757 -6 462
XXVI. Przepływy pieniężne netto -2 750 3 773 -647 886
XXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 13,92 5,93 3,27 1,39
XXVIII. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XXIX. Aktywa razem 354 046 360 970 82 888 86 545
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 892 64 502 5 828 15 465
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 419 7 080 98 1 697
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 473 57 422 5 730 13 767
XXXIII. Kapitał własny 329 154 296 468 77 060 71 080
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 313 320
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję 49,30 44,40 11,54 10,65
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854 - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_skonsolidowany_GK_Mangata_Holding_30.09.2018.pdfRaport_skonsolidowany_GK_Mangata_Holding_30.09.2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-29 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2018-10-29 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.