4,9800 zł
1,22% 0,0600 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-14
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku otrzymała informację z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) o zawarciu w trybie korespondencyjnym aneksów do następujących umów kredytowych:

I. Umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego w pierwotnej wysokości 15,0 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu, w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych, saldo umowy kredytowej wynosiło 5,1 mln zł. Spółka informowała o kredycie w raportach bieżących nr 22/2013 z dnia 18 października 2013, nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 grudnia 2023 roku (dotychczasowy termin upływa 30 kwietnia 2020 roku),
- wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 49 ratach miesięcznych, w następujących wysokościach: 48 rat po 105 tys. zł każda i ostatnia 49 rata wyrównująca w kwocie 204 tys. zł,
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku,
- ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów).

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 17,0 mln zł (stanowiąca również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska SA) ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości ,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097530/5,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00114158/9,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097363/3
– na posiadanych udziałach,
2) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Makarony Polskie SA: linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie,
3) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
4) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.,
6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.

II. Umowa kredytu inwestycyjnego unijnego udzielonego w pierwotnej wysokości 12,1 mln zł, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku, nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku, 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, nr 25/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku. Na dzień zawarcia aneksu saldo umowy kredytowej wynosiło 7,8 mln zł.

Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:
- przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego do dnia 30 września 2020 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 31.03.2020 roku),
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 28 grudnia 2023 r. (dotychczasowy termin przypadał na dzień 28 lutego 2022 roku),
- wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 37 ratach miesięcznych, w następujących wysokościach 36 rat w kwocie 50 tys. zł, 37 rata 9 061 tys. zł, otrzymane refinansowanie unijne pomniejszy ratę balonową,
- ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów).

III. Umowy kredytu inwestycyjnego unijnego udzielonego w pierwotnej wysokości umownej 8 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu, w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych i otrzymanym refinansowaniem unijnym, saldo umowy kredytowej wynosiło 1,6 mln zł. Spółka informowała o kredycie w raportach bieżących 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku, nr 14/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku.

Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 31 grudnia 2023 roku (dotychczasowy termin upływa 31 stycznia 2022 roku),
- wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 49 ratach kapitałowych, w tym 48 rat w kwocie 33 tys. zł, 49 rata w wysokości 79 tys. zł,
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku,
- ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów).

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 2,5 mln zł ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości ,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097530/5,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00114158/9,
- nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097363/3 – na posiadanych udziałach,
2) zastaw rejestrowy na nabywanej w ramach Projektu dotacyjnego linii do produkcji makaronu,
3) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
4) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.,
6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.

Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianom.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-14 Tomasz Blat Prokurent
2020-01-14 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.