REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających

2021-09-09 18:24
publikacja
2021-09-09 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: „Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku i nr 22/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, w związku z realizowanym projektem akwizycyjnym, informuje iż dniu 9 września 2021 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) z dnia 2 września 2021 roku, w której po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa aktualnie prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.

W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy z dnia 7 czerwca 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o kolejnych etapach prowadzonego procesu akwizycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Beata Majewska-Karp Prokurent
2021-09-09 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki