REKLAMA

Leśnictwo, łowiectwo i geologia jako działy administracji rządowej. Nowy projekt ustawy

2021-01-19 22:08
publikacja
2021-01-19 22:08

Geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu, jako nowe wyodrębnione działy administracji rządowej zakłada projekt ustawy o działach administracji rządowej, który we wtorek wieczorem został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu.

Leśnictwo, łowiectwo i geologia jako działy administracji rządowej. Nowy projekt ustawy
Leśnictwo, łowiectwo i geologia jako działy administracji rządowej. Nowy projekt ustawy
fot. Michał Kość / / FORUM

Projekt ustawy został we wtorek przed południem przyjęty przez rząd. W sprawie jego treści odbyły się w ubiegłym tygodniu konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, jak prezydent zawetował pierwotną ustawę. Prezydent informował wówczas o swoich wątpliwościach dotyczących nadzoru nad leśnictwem, kwestii przeniesienia podsekretarzy stany do Służby Cywilnej, a także daty wejścia w życie ustawy.

Nowy projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. W stosunku do zawetowanej ustawy projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie również - jak zakładała zawetowana ustawa - Narodowe Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwidowanego resortu sportu.

Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie sprawy jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo.

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawowałby nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Centrum administracji rządu ma także zajmować się koordynacją działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi, obronnością i bezpieczeństwem państwa – w zakresie zadań należących do działu, polityką informacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów oraz innych podmiotów, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

Ministrem właściwym ds. centrum administracyjnego rządu będzie szef kancelarii premiera.

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej. W myśl proponowanych przepisów kadencja Rada byłaby czteroletnia, a do jej zadań należałoby opiniowanie dokumentów rządowych, projektów ustaw, opracowanie materiałów, opinii i analiz, organizowanie konferencji naukowych. Rada Legislacyjna ma odbywać regularne posiedzenia, w których będzie mógł brać udział m.in. prezes NBP, prezes TK, I prezes SN, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier. Centrum - zgodnie z projektem - ma koordynować działalność rządu, opracowywać analizy w zakresie polityk publicznych, zapewnić wsparcie analityczne, monitorować i oceniać skutki przyjętych strategii programowych i analizować debaty publiczne w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych.

Szefem Rządowego Centrum Analiz będzie obecny pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, którym obecnie jest Norbert Maliszewski.

Ponadto zgodnie z projektem to premier będzie mógł określić komórki organizacyjne w KPRM, których pracownicy są urzędnikami państwowymi. Przepis ma mieć charakter fakultatywny, co - zdaniem rządu - pozwoli na elastyczne regulowanie polityki zatrudnienia w administracji rządowej. Komórki organizacyjne w administracji rządowej - zgodnie z proponowanymi przepisami - miałyby być określane przez premiera na drodze rozporządzenia.

Projekt ustawy wprowadza także zmianę nadzoru nad opłatami abonamentowymi, które do tej pory określał minister właściwy do spraw łączności. Projekt wprowadza nadzór Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do której również będzie można odwoływać się od decyzji dotyczących kar za brak rejestracji używanego odbiornika. To KRRiT będzie także określała wysokość opłat abonamentowych.

Projekt zakłada także przesunięcie nadzoru nad instytutem Sieci Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z byłego resortu nauki do resortu gospodarki.

Zgodnie z projektem przesunięte zostanie zarządzanie Stadionem Narodowym w Warszawie, którym dysponował resort sportu, a po projektowanych zmianach będzie to resort aktywów państwowych.

Ponadto projekt umożliwia premierowi określenie w drodze rozporządzenia wynagrodzenia wszystkich członków Komisji Nadzoru Finansowego.

Przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Pierwsze czytanie projektu zaplanowane jest podczas posiedzenia Sejmu w czwartek rano. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ godl/

Źródło:PAP
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rząd Mateusza Morawieckiego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki