REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Łatwiej założysz żłobek

Barbara Sielicka2011-04-07 05:00
publikacja
2011-04-07 05:00

Wraz z początkiem kwietnia weszły w życie nowe przepisy, które mają za zadanie ułatwić zakładanie i prowadzenie takich miejsc jak żłobki i kluby dziecięce.

Zgodnie z ustawą żłobkową, są dwie formy sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3:

  • organizowana jako żłobek lub klub dziecięcy
  • sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię

Założenie żłobka i klubu dziecięcego

Wymienione formy tworzyć mogą i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do jego prowadzenia wymagany jest wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Opłata za wpis ustalana jest indywidualnie przez daną gminę. Nie może ona jednak być wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli obecnie 693 zł.


Od kwietnia br. żłobki zostały pozbawione statutu zakładów opieki zdrowotnej. Oznacza to, że cały personel tej placówki nie musi już składać się z pielęgniarek. Dodatkowo pielęgniarki zatrudnione z żłobkach obowiązuje od 4 kwietnia 8-godzinna norma dobowa i 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy.

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru, przedsiębiorca, który chce prowadzić w swojej placówce opiekę nad dziećmi do lat 3 jest zobowiązany:

  • mianować dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego
  • zatrudnić opiekunów
  • ustalić statut żłobka lub klubu
  • skonstruować regulamin organizacyjny placówki
  • skierować personel na badania sanitarno – epidemiologiczne.

Osoba, która prowadzi żłobek lub klub dziecięcy może starać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką. Dodatkowo za pobyt dziecka w takiej placówce płacą również rodzice według stawek ustalonych przez przedsiębiorcę. Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby opieka w takiej placówce była bezpłatna.

Każdy opiekun dzienny może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci. Z kolei jeżeli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub poniżej jednego roku życia – wówczas opiekun może zajmować się maksymalnie trojgiem dzieci. Co ważne – pod taką opiekę można oddać dziecko dopiero po ukończeniu przez nie 20. tygodnia życia.

Zmiany nastąpiły także w finansowaniu żłobków i klubów dziecięcych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od teraz definicja działalności socjalnej obejmuje także opiekę nad dziećmi w klubach dziecięcych. Włączono je również do grupy zakładowych obiektów socjalnych. Co do żłobków – to pracodawcy mogą zwiększyć odpis na fundusz socjalny, jeżeli w całości przeznaczą go na żłobek.

Podstawa prawna
: Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), zwana ustawą żłobkową.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
[email protected]

 
Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~ron
a gazetka prawna to wyrocznia ? Dlaczego osoba piszaca w gazetce ma byc mądrzejsza od tej, ktora tu pisze ?
~Kulczyk
Polecam artykuł

Ustawa żłobkowa: Klubom malucha grozi likwidacja? - - Gazeta Prawna

Tezy prezentuje całkiem odmienne od autorki artykułu

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki