8 225,0000 zł
-0,54% -45,0000 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_pólroczny_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 4 041 822 3 630 088 942 589 856 254
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 252 311 194 023 58 841 45 766
III. Zysk (strata) brutto 224 921 193 093 52 454 45 546
IV. Zysk (strata) netto 90 888 101 360 21 196 23 908
V. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 833 926 1 833 445 1 833 926 1 833 445
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 49,56 55,28 11,56 13,04
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 636 364 471 251 148 406 111 157
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -304 448 -427 317 -71 000 -100 794
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -511 562 82 634 -119 301 19 491
X. Przepływy pieniężne netto, razem -179 646 126 568 -41 895 29 854
XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 8 590 744 5 380 808 2 020 401 1 251 351
XIII. Zobowiązania długoterminowe 2 609 187 346 148 613 638 80 500
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 102 954 2 174 122 729 763 505 610
XV. Kapitał własny 2 878 618 2 860 553 677 003 665 245
XVI. Kapitał podstawowy 3 705 3 705 871 862
XVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 833 926 1 833 483 1 833 926 1 833 483
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1 569,65 1 560,17 369,16 362,83
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 60,00 40,00 14,11 9,30
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XX. Przychody ze sprzedaży 3 183 169 2 885 619 742 344 680 651
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90 153 115 217 21 024 27 177
XXII. Zysk (strata) brutto 88 347 227 573 20 603 53 679
XXIII. Zysk (strata) netto 6 082 147 548 1 418 34 803
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 833 926 1 833 445 1 833 926 1 833 445
XXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,32 80,48 0,77 18,98
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 280 702 359 741 65 462 84 855
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -121 315 -265 106 -28 292 -62 532
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -316 321 -25 203 -73 769 -5 945
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -156 934 69 432 -36 598 16 377
XXX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 6 410 477 5 143 266 1 507 638 1 196 108
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 918 658 237 490 216 053 55 230
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 517 376 1 830 634 592 045 425 729
XXXIV. Kapitał własny 2 974 443 3 075 142 699 540 715 149
XXXV. Kapitał podstawowy 3 705 3 705 871 862
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 833 926 1 833 483 1 833 926 1 833 483
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję 1 621,90 1 677,21 381,44 390,05
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 60,00 40,00 14,11 9,30
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny za 2019 rok.pdfSkonsolidowany raport półroczny za 2019 rok.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Marek Piechocki Prezes Zarządu
2019-09-12 Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.