39,33 zł
3,58% 1,36 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_Zarzadu_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_LiveChat_Software_SA_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_GK_LiveChat_Software_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Rewidenta_SF_Grupa_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Rewidenta_SFJ_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-04-01 do 2016-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-11-29
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-134 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Dębowa 3
(ulica) (numer)
+48 71 345 40 57 +48 71 723 44 81
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-47-196 932803200
(NIP) (REGON)
HLB M2 Audyt
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / półrocze / 2016 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży 34 547 23 679 7 896 5 690
II. Zysk z działalności operacyjnej 23 406 15 764 5 349 3 788
III. Zysk brutto 23 505 15 856 5 372 3 810
IV. Zysk netto 18 831 12 711 4 304 3 054
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 908 13 095 4 321 3 146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 659) (717) (379) (172)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 810) (18 282) (6 356) (4 393)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (10 560) (6 137) (2 413) (1 419)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu H1.pdfSprawozdanie Zarzadu H1.pdf Sprawozdanie Zarządu
SF LiveChat Software SA H1.pdfSF LiveChat Software SA H1.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
SF GK LiveChat Software H1.pdfSF GK LiveChat Software H1.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Raport Rewidenta SF Grupa H1.pdfRaport Rewidenta SF Grupa H1.pdf Raport Rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane
Raport Rewidenta SFJ H1.pdfRaport Rewidenta SFJ H1.pdf Raport Rewidenta - sprawozdanie jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-29 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2016-11-29 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl