Kredyt obrotowy, czyli gotówka na dowolny cel

Przedsiębiorstwa w celu utrzymania płynności finansowej bądź rozwoju działalności chętnie korzystają ze wsparcia finansowego, jakim jest kredyt obrotowy. Natomiast banki liberalizują procedury, aby firmy mogły łatwiej skorzystać z ofert, które proponują. Sprawdzamy, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy niejednokrotnie jest dla firmy jedyną możliwością, aby wesprzeć bieżącą działalność czy umożliwić jej dalszy rozkwit. Firmy, które są na etapie rozwoju, często nie posiadają wolnych środków pieniężnych, co powoduje konieczność posiłkowania się finansowaniem zewnętrznym. Oczywiście kredyt obrotowy nie jest jedyną możliwością wsparcia, jednak w związku z tym, że pożyczoną kwotę można przeznaczyć na dowolny cel, cieszy się dużą popularnością. Redakcja Bankier.pl sprawdziła, jakie są przykładowe koszty kredytu oraz na jakich warunkach przedsiębiorca możne go otrzymać.

Kosztowne wsparcie

Poprosiliśmy banki o kalkulację kosztów kredytu obrotowego na okres 24 miesięcy. Założyliśmy, że klientem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od dwóch lat, którego przychód roczny kształtuje się na poziomie 136 tys. zł. Chce pożyczyć od banku kwotę 50 tys. złotych. Poglądowe oferty otrzymaliśmy od BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Getin Noble Banku, Idea Banku, mBanku, Nest Banku, PKO BP oraz Grupy SGB.

Kredyt obrotowy: czyli gotówka na dowolny cel
Kredyt obrotowy: czyli gotówka na dowolny cel

Kredyt obrotowy przypomina pożyczkę gotówkową zaciąganą przez klientów sektora indywidualnego.  Jednak w przypadku firmy kwota zaciągniętego zobowiązania może być znacznie wyższa, bo nawet przekraczająca 1 mln zł. Przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa, tj. zakup towarów i materiałów, produkcję, sprzedaż lub spłaty innych zobowiązań. Zasady udzielania takiego kredytu często są prostsze niż w przypadku długoterminowych kredytów inwestycyjnych. Oczywiście maksymalna kwota kredytu jest ustalana indywidualnie w zależności od zdolności kredytowej firmy oraz zabezpieczeń, jakimi dysponuje. Na rynku dostępne są kredyty udzielane już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Jednak w ich przypadku banki rekompensują ryzyko, jakie ponoszą, wyższym oprocentowaniem bądź koniecznością przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia transakcji. Co ciekawe oferty dla nowych klientów nie różnią się znacznie od ofert proponowanych stałym klientom banku. Wśród banków, które przedstawiły kalkulację kosztów, tylko PKO BP oferuje obniżoną marżę dla klientów związanych już z bankiem.

Planując zaciągnięcie kredytu obrotowego, przedsiębiorstwo musi oprócz oprocentowania wziąć pod uwagę wysokość prowizji oraz sposób jej zapłaty. Może ona wynosić od 0 do 5 %, a klient może spotkać się z wariantem, gdzie bank będzie wymagał jej uiszczenia przed uruchomieniem kredytu bądź pomniejszy ona kwotę wypłaconego zobowiązania.

Kolejną kwestię stanowi zabezpieczenie zaciąganego kredytu. W większości przypadków banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia, dlatego warto sprawdzić, czy przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednią jego formą. Dla firm, które chcą uniknąć dodatkowych formalności związanych z jego ustanowieniem Nest Bank, BGŻ BNP Paribas, mBank, Idea Bank oraz Millenium Bank proponują kredyt nie wymagający zabezpieczenia. Oczywiście warto również zapoznać się z dodatkowymi opłatami ustalonymi przez bank związanymi z prowadzeniem rachunku kredytowego.

Zestawienie ofert kredytów obrotowych dla nowych klientów - 50 tys. na 24 miesiące w ratach równych

BGŻ BNP Paribas

BZ WBK

Getin Noble Bank

Idea Bank

zapytaj o  kredyt»

mBank

Millennium Bank

Nest Bank

PKO BP

SGB

Oprocento- wanie

WIBOR 3M + marża 8%  tj.  9,63% (1)
(marża min. 4,5% w przypadku cross sellingu)

WIBOR 1M / 3M + marża negocjowana

4,95%

WIBOR 12M + marża 5,5% tj. 7,35%  (2)

8,43%

10,00%

4,72%

WIBOR 3M + marża min. 3,67%  tj. 5,3% (2)

4,83%

Prowizja

3% (3)

3,5% (4)

1% (5)

2,99% (6)

1 - 2%  (7)

5% (8)

0 % (9)

2% (10)

2,5% (11)

Zabezpie- czenie

brak

jest (12)

jest (13)

brak

brak

brak (14)

brak

jest (15)

jest (16)

Ubezpie- czenie

brak (17)

brak

brak

brak

1440 zł (18)

brak

brak

brak

brak

Wysokość raty mies.

1897 zł

2083,33 zł + odsetki

2192,45 zł

2312,34 zł

1816,95 zł

2307,25 zł

2187,31 zł

2202 zł

2189,76 zł

Całkowity koszt kredytu

5528 zł

1750 zł (prowizja) + odsetki

3118,80 zł

5496,16 zł

4137,85 zł

7 873,91 zł

2495,33 zł

3600 zł

3804,36 zł

Źródło: Bankier.pl na podstawie badania oferty banków, stan na 28.02.2017 r.
1. dla WIBOR 3M = 1,63
2. dla WIBOR 12M = 1,85

3. prowizja powiększa kwotę kredytu

4. prowizja płatna osobno

5. prowizja pomniejsza kwotę kredytu

6. prowizja kredytowana lub płatna gotówką

7. prowizja płatna osobno

8. prowizja pomniejsza kwotę kredytu

9. prowizja negocjowana od 0%, zależy m.in. od zdolności kredytowej klienta

10. prowizja płatna osobno

11. prowizja płatna osobno

12. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco

13. zabezpieczenie uzgodnione z bankiem, m.in. poręcznie współmałżonka, hipoteka, zastaw poręczenie funduszu poręczeniowego;

14. zaciągniecie zobowiązania do kwoty 150 000 zł nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń

15. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco

16. zabezpieczenie uzgodnione z bankiem, m.in. poręczenie cywilne i wekslowe, kaucja, blokada środków, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności;

17. klient może wykupić jeden z wariantów ubezpieczenia: a. na wypadek śmierci - 0,13% w skali miesiąca, b. na wypadek śmierci i poważne zachorowania - 0,25% w skali miesiąca; wysokość raty przy wariancie a. wynosi 1889 zł, przy wariancie b. 1941 zł
18. ubezpieczenie obliczane wg reguły: 0,15% x liczba miesięcy x łączna kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

Najkorzystniejsze oprocentowanie kredytu obrotowego wśród prezentowanych ofert posiada Nest Bank, które wynosi 4,72%. Kredyt można uzyskać bez zabezpieczeń, nie jest również wymagane zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Oprocentowanie na poziomie nieprzekraczającym 5% klient może również uzyskać w Getin Noble Banku oraz Grupie SGB. W pierwszym z nich konieczne jest poniesienie prowizji, która wynosi 1% i pomniejsza kwotę wypłacanego zobowiązania, natomiast w SGB klient jest zobowiązany do uiszczenia 2,5% prowizji płatnej przed uruchomieniem kredytu. W BGŻ BNP Paribas oprocentowanie waha się w zależności od marży, która może wynosić od 4,5% do 8 %. Podobna sytuacja występuje w PKO BP, gdzie minimalna marża wynosi 3,67%. Z najwyższym oprocentowaniem klient spotka się w Banku Millennium – 10%. Od klienta natomiast nie jest wymagane zawarcie umów na produkty dodatkowe. Jednak przyjdzie mu zapłacić prowizję w wysokości 5%, która pomniejsza kwotę wypłacanego kredytu.

Negocjacje w celu obniżenia marży

Firma planująca zaciągniecie zobowiązania może liczyć na możliwość negocjacji warunków umowy kredytowej. Większość banków w swojej ofercie posiada przedziały cenowe, zależne od wyników finansowych firmy oraz produktów dodatkowych, które mogą zostać nabyte przez przedsiębiorstwo w celu obniżenia kosztów.

Standardowa marża w BGŻ BNP wynosi 8%, natomiast jeśli klient zdecyduje się na dobranie ubezpieczenia lub innych produktów dodatkowych – ulegnie zmniejszeniu. Przy wyborze ubezpieczenia na życie, którego koszt wynosi 0,13% w skali miesiąca, rata zobowiązania wynosić będzie 1889 zł, natomiast korzystając z szerszego pakietu – ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz poważnego zachorowania – kredytobiorca będzie regulował ratę w wysokości 1941 zł. Okazuje się, że wskazana przez bank wysokość raty z podstawową marżą wynosi mniej niż w sytuacji dobrania ochrony ubezpieczeniowej. Bank oprócz ubezpieczenia umożliwia skorzystanie z innych produktów dodatkowych, które wpływają na obniżenie marży: rachunek bieżący (pakiet Lider Ekstra), bankowość internetowa, karta kredytowa, leasing czy ulokowanie depozytów w banku. Klient ma również możliwość ustalenia indywidualnych warunków poprzez dokupienie innych produktów w Getin Noble Banku oraz BZ WBK. Najczęściej sprzedawanymi produktami wraz z kredytem, które mają jednocześnie wypływ na obniżenie kosztów samego kredytu są: rachunek bankowy, kredyt w rachunku bieżącym i karta kredytowa.

Zestawienie ofert kredytów obrotowych dla nowych klientów - 50 tys. na 24 miesiące w ratach równych

BGŻ BNP Paribas

BZ WBK

Getin Noble Bank

Idea Bank

zapytaj o  kredyt»

mBank

Millenium Bank

Nest Bank

PKO BP

SGB

Cross selling

tak (1)

tak (2)

tak (3)

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Prowizja za gotowość

brak

2%

brak

brak

brak

brak

brak

0,006% dziennie

1%

Informacje dodatkowe

brak

brak

brak

brak

brak

brak

- 100 zł opłaty za prowadzenie rachunku kredytowego doliczane do raty kredytu;
- możliwość dokupienia Pakietu Elastycznego;

brak

0,25% prowizji za rozpatrzenie wniosku (4)

Źródło: Bankier.pl na podstawie badania oferty banków, stan na 28.02.2017 r.

1. możliwość obniżenia marży przy zakupie m.in. ubezpieczenia, rachunku bieżącego (pakiet Lider Ekstra), bankowości internetowej, karty kredytowej, leasingu, depozytu, transakcji FX SPOT

2. możliwość negocjowania marży przy zawarciu umowy rachunku bieżącego

3. możliwość negocjowania marży przy zakupie: rachunku bieżącego, kredytu w rachunku bieżącym, depozytów, gwarancji

4. 0,25% prowizji od wnioskowanej kwoty za rozpatrzenie wniosku, płatna w dniu jego złożenia, zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

Koszty dodatkowe

Na klientów zaciągających kredyt obrotowy czekają oprócz podstawowych kosztów również te mniej oczywiste. Między innymi prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu. Jeśli przedsiębiorcy zdarzy się z jakichś powodów pozostawić środki na rachunku kredytowym, przyjdzie mu za to zapłacić prowizję w wysokości 0,006% dziennie w PKO BP, 1% w skali miesiąca w Grupie SGB lub nawet 2% w skali miesiąca w BZ WBK.

Nest Bank natomiast wśród dodatkowych kosztów posiada 100 zł za prowadzenie rachunku kredytowego, które jest doliczane do miesięcznej raty kredytowej. W SGB klient zapłaci 0,25% prowizji wstępnej od wnioskowanej kwoty za rozpatrzenie wniosku, która płatna jest w dniu złożenia wniosku. Jeśli kredyt zostanie udzielony, jest ona zliczona na poczet prowizji przygotowawczej płatnej przed uruchomieniem kredytu. Klienci Nest Banku mogą skorzystać z możliwości dokupienia Pakietu Elastycznego umożliwiającego w trakcie trwania kredytu zmianę jego warunków, m.in. zmianę daty płatności, zawieszenie spłaty na 3 miesiące, wydłużenie czasu kredytowania o 6 miesięcy oraz obniżenie wysokości raty na określony czas. Cena pakietu zależy od okresu, na jaki zostanie wykupiony. Przedsiębiorca, który chce elastycznie zarządzać warunkami spłaty przez okres dwóch lat, musi uiścić jednorazową opłatę w wysokości 1000 zł. Klienci firmowi muszą liczyć się w każdym przypadku z wysokimi kosztami obsługi związanymi z m.in. wysławieniem promesy, przyznaniem prolongaty czy jakąkolwiek zmianą warunków umowy kredytowej na wniosek klienta.

Kredyty obrotowe zwykle udzielane są na stosunkowo niedługi okres. Oznacza to, że koszty, jakie ponosi przedsiębiorca, nie powinny być wygórowane. Jednak oferty banków różnią się od siebie diametralnie pod względem takich parametrów jak prowizja, oprocentowanie czy produkty dodatkowe, jakie należy dokupić. Wybierając ewentualne banki, które miałyby udzielić wsparcia finansowego, warto poprosić o szczegółowe wyliczenie kosztów w celu ich dokładnego porównania oraz zapoznać się z opłatami związanymi z prowadzeniem rachunku kredytowego. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa może się okazać, że poniesiona prowizja oraz naliczane odsetki nie są jedynym kosztem jaki przyjdzie firmie ponieść. 

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~123

Zastanawiam się czy TUSK w Brukseli też bierze kredyty?

! Odpowiedz
0 0 ~Marek

Jak im wyszło, że najniższe raty (poniżej 1900) są przy najwyższych oprocentowaniach?

! Odpowiedz
1 6 ~sam

Tak. Dadzą kredyt a później co rok odnowienia, prowizje i stres czy aby odnowią bo obroty ciut słabsze. Miałem, wyleczyłem się, dziękuję.

! Odpowiedz
0 10 ~WidzeSlysze

Dlaczego Polska ma w Konstytucji zapis ktory nie pozwala niepodleglemu Rzadowi Polski pozyczac pieniedzy od Narodowego Banku Polskiego tylko musi pozyczac od obcych bankow komercyjnych (przy okazji wystawiajac walute narodowa na spekulacje forexowa)????
Mam dosyc bankow, zwlaszcza obcych.

! Odpowiedz
1 5 ~tomasz

a w Niemczech 35 %tego co w Polsce.Słowem strzygą tubylców jak leci a rząd i PKO brawo bije i tylko się patrzy

! Odpowiedz
0 0 ~aabc

Kredyt obrotowy jest przyznawany na podstawie obrotów. W zestawieniu - najdroższe oferty.
Jak ktoś chce pożyczyć na kredyt obrotowy prawie 5 krotność miesięcznych obrotów to się nie oszukujmy - warunki będą odzwierciedlały poziom ryzyka.
Idźcie do normalnych banków, to dostaniecie 2 krotność miesięcznych przychodów, ale za to cena będzie 2 krotnie mniejsza.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
WIBOR 3M 0,0000 1,7300%
2017-10-18
LIBOR 3M CHF 0,0000 -0,7264%
2017-08-25
WIBID 3M 0,0000 1,5300%
2017-10-18
EURIBOR 3M 0,0000 -0,3290%
2017-10-18

Kursy NBP

2017-10-19 2017-10-19 2017-10-19
EUR 4,2381 0,0089 (0,21%)
USD 3,5896 -0,0111 (-0,31%)
CHF 3,6695 -0,0037 (-0,10%)
GBP 4,7208 -0,0184 (-0,39%)
JPY 3,1868 -0,0096 (-0,30%)
EUR 4,1848 0,0015 (0,04%)
USD 3,5570 -0,0045 (-0,13%)
CHF 3,6215 -0,0146 (-0,40%)
GBP 4,6805 -0,0112 (-0,24%)
JPY 3,1491 -0,0189 (-0,60%)
EUR 4,2694 0,0015 (0,04%)
USD 3,6288 -0,0047 (-0,13%)
CHF 3,6947 -0,0148 (-0,40%)
GBP 4,7751 -0,0114 (-0,24%)
JPY 3,2127 -0,0193 (-0,60%)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl