REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2022-06-28 14:23
publikacja
2022-06-28 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220628_ESPI_31_NWZ_29-07-2022_1_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220628_ESPI_31_NWZ_29-07-2022_2_UCHWALY_NWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402 § 2 oraz Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 lipca 2022 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie należytego zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania określonych Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).


Załączniki
Plik Opis
20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022.pdf20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022.pdf 20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022
20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022.pdf20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022.pdf 20220628 ESPI 31 NWZ 29-07-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki