Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-29
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 czerwca 2018 roku Repertorium A numer: 5662/2018 dokumentującego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krezus S.A., powstałej w edycji tekstu uchwał numer: 11, 12, 15 i 16 Notariusz sporządził i przekazał Emitentowi nowy akt notarialny, w którym powyższe uchwały otrzymały brzmienie zgodne z brzmieniem projektów tych uchwał poddanych pod głosowanie przez Przewodniczącego i podjętych przez Walne Zgromadzenie. Poniżej Emitent podaje do wiadomości poprawną treść uchwał:

„Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

„Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”.

„Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie:
1) Jerzego Adama Popławskiego
2) Marcina Jacka Guryniuk
3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego
4) Natalię Joannę Siałkowską
5) Anitę Podlecką
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

„Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100),
- Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100),
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest miesięcznie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-29 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl