REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA w upadłości: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

2022-05-25 12:57
publikacja
2022-05-25 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Postanowienie_upadl_prawomocne_04_01_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA w upadłości
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w upadłości ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 20.05.2022r. powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, prawomocności postanowienia z dnia 11 października 2021 r. o ogłoszeniu upadłości Emitenta.

Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 04 stycznia 2022 r.

O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. O wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 14 października 2021 r.

Emitent przekazuje w załączeniu odpis postanowienia z dnia 11 października 2021 r. wraz ze wzmianką o prawomocności.


Podstawa prawna:

5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Postanowienie_upadł_prawomocne_04_01_2022.pdfPostanowienie_upadł_prawomocne_04_01_2022.pdf odpis postanowienia z dnia 11 października 2021 r. wraz ze wzmianką o prawomocności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Maciej Głowacki Syndyk masy upadłości
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki