REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KOMPUTRONIK S.A.: Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik S.A. – daty płatności rat układowych

2023-03-16 13:06
publikacja
2023-03-16 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-16
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik S.A. – daty płatności rat układowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 08.02.2023 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny zarządzenia w przedmiocie prawomocności zatwierdzenia układu Emitenta oraz w nawiązaniu do podanej w tymże raporcie informacji w przedmiocie skutków wydania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności zatwierdzenia układu Emitenta, Emitent podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 16 marca 2023 roku sąd restrukturyzacyjny opublikował na portalu informacyjnym postanowienie z dnia 15 marca 2023 roku o stwierdzeniu prawomocności postanowienia z dnia 28 września 2022 r. o zatwierdzeniu układu Emitenta. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta jest prawomocne od dnia 01 grudnia 2022 roku.

W nawiązaniu do powyższego oraz w odniesieniu do opublikowanych warunków układowych (m.in. w raporcie bieżącym 3/2022 oraz 1/2023) Emitent informuje o następujących terminach płatności rat układowych, wynikających z harmonogramu i warunków układu.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zakwalifikowanych do grup III-IX harmonogram spłat przewiduje 24 raty płatne w odstępach kwartalnych. Jednocześnie płatność pierwszej raty przypada na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Kolejne raty będą płatne w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 stycznia 2029 r.

W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy X – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo w terminie do 31 lipca 2023 r.

Wierzyciele zaklasyfikowani do grupy I zostaną zaspokojeni zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej m.in. w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wierzyciele zakwalifikowani do grupy II zostaną zaspokojeni zgodnie z przedstawioną propozycją spłaty wraz ze spłatą ostatniej raty przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy III, tj. dnia 31 stycznia 2029 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-16 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki