REKLAMA

KNF: ponad 4 mln zł kary dla spółki Taleja

2020-08-13 17:45
publikacja
2020-08-13 17:45
fot. Andrzej Hulimka / FORUM

KNF zmniejszyła karę nałożoną na spółkę Taleja o blisko pół miliona złotych, do 4,05 mln zł, a także utrzymała w mocy decyzję, nakładającą na ING BŚ pół miliona złotych kary - podała Komisja w czwartek w komunikacie.

KNF podała, że jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję KNF z dnia 26 lutego 2019 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę Taleja kary pieniężnej w wysokości 4,5 mln zł za naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Komisja nałożyła na stronę karę w wysokości 4,05 miliona złotych.

"Na skutek złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF dokonała ponownej analizy sprawy i potwierdziła zaistniałe naruszenia, tj. dziewięciokrotny brak przekazania w terminie Krezus SA i KNF zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Krezus SA" - napisano.

"Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższej kary pieniężnej jest uwzględnienie okoliczności łagodzącej, tj. braku uprzedniego naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Stronę" - dodano.

Komisja poinformowała także, że wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 12 października 2018 r. w przedmiocie nałożenia na ING Bank Śląski SA kary pieniężnej w wysokości 500 tys. zł za niewykonanie przez ING obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 4 oraz art. 72 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wedle Komisji ING nie dopełnił swoich obowiązków jako depozytariusz.

"W toku ponownego rozpatrywania sprawy KNF potwierdziła zaistniałe naruszenia oraz nie zidentyfikowała okoliczności przemawiających za obniżeniem kary" - czytamy.

Ponadto Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez RDM Wealth Management w sprawie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jednogłośnie uchyliła temu domowi maklerskiemu zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz na doradztwo inwestycyjne.

Komisja wyraziła również zgodę na powierzenie Agnieszce Domaradzkiej funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Pekao Banku Hipotecznego SA.(PAP)

pgo/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki