104,4500 zł
0,92% 0,9500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-24
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

• Pana Adama Bugajczuka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na X kadencję, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., oraz
• od dnia 10 września 2018 r. - Pana Pawła Gruzę na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na X kadencję, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. postanowiła określić liczbę członków Zarządu X kadencji na 5 członków Zarządu.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Management Board of the Company


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 24
August 2018 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions on
appointing persons to the Management Board of KGHM Polska S.A.:


•Adam Bugajczuk as a Member of the 10th term Management Board of KGHM
Polska Miedź S.A., assigning him the duties of Vice President of the
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (Development), and


• from 10 September 2018 – Paweł Gruza as a Member of the 10th term
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., assigning him the duties of
Vice President of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.
(International Assets).


Moreover, the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. set the number
of 10th term Management Board members at 5 members of the Management
Board.


Information on the appointed Members of the Management Board, as
required by the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018
regarding current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state, will be provided by the
Company at a later date in the form of an individual regulatory filing.


Legal basis: § 5 point 5 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-24 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2018-08-24 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.