REKLAMA

KANIA: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki.

2020-10-14 13:26
publikacja
2020-10-14 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMHK_Postanowienie_o_ogloszeniu_upadlosci_20200618.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Spółka] działając na podstawie § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o uprawomocnieniu się z dniem 12 października 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki wydanego w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika sygn. akt: X GU 1144/19/3. O wydaniu postanowienia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Postanowienie zostało opatrzone klauzulą prawomocności w dniu 13 października 2020 r. Treść postanowienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ZMHK Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 20200618.pdfZMHK Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 20200618.pdf ZMHK Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 20200618

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Bartosz Klepacz Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki